UNIZO/Buurtsuper.be: Ontwerp Europese tabaksrichtlijn bedreigt 10.000 buurtwinkels

“Zolang tabaksverkoop legaal is, mag die de normale handel niet belemmeren.”

“Belgische politici, ook die in Europa, moeten het signaal van de krantenwinkeliers ernstig nemen,” reageren UNIZO en Buurtsuper.be op de betoging vandaag van duizenden zelfstandige krantenwinkeliers uit heel Europa, waaronder delegaties van de bij UNIZO aangesloten zelfstandige groothandels in tabak Tabagro en zelfstandige krantenwinkeliers VFP, de Federatie van Vlaamse Persverspreiders. De winkeliers betogen naar aanleiding van een nieuwe Europese richtlijn die de verpakking van tabaksproducten moet uniformiseren, wat op zijn beurt kan zorgen voor een prijsdaling. “De betrokken ondernemingen zijn stuk voor stuk familiebedrijven die tot nader order een volkomen legaal product verkopen, met name tabak. Niet alleen de krantenwinkels, maar vele andere buurtwinkels die tabak verkopen worden getroffen door de richtlijn. De rendabiliteit van bijna 10.000 buurtwinkels is in belangrijke mate afhankelijk van de tabaksverkoop. Kiest de politiek ervoor dat dit product legaal blijft, dan moeten ondernemers het ook op een werkbare manier kunnen verhandelen.” UNIZO en Buurtsuper.be waarschuwen er ook voor dat de maatregelen de illegale handel kunnen doen toenemen. Ten slotte staan de organisaties achter stimulansen om mensen te doen stoppen met roken, maar ze wijzen erop dat winkeliers niet alleen verantwoordelijk mogen zijn in de uitvoering ervan.

De Europese Commissie heeft haar voorstellen voor een herziening van de Tabaksrichtlijn af. Nu moeten het Europees Parlement en de Europese Raad zicht uitspreken. De Commissie stelt voor de verpakking van tabaksproducten te uniformiseren en voor 75% te bekleden met gezondheidswaarschuwingen. Daardoor gaan de verpakkingen er nagenoeg hetzelfde uitzien wat waarschijnlijk zal zorgen voor een neerwaartse prijsspiraal. Lagere prijzen treffen alle schakels in de economische ketting, dus ook de groothandel en de tienduizend zelfstandige buurtsupermarkten en krantenwinkeliers. Hun marges op tabak zijn immers een functie van de verkoopprijs.
Deze algemene prijsverlaging van de tabak staat niet alleen haaks op het Belgische anti-tabaksbeleid van de laatste jaren, het zal bovendien de algemene rentabiliteit van heel wat buurtwinkels in België ondermijnen. Uit een recente rendabiliteitsstudie, uitgevoerd door het studiebureau Connessence in opdracht van UNIZO, Buurtsuper.be, VFP en de Franstalige federatie Prodiupresse, blijkt dat 1/3 van de omzet en de helft van de netto winst van dagbladhandelaars afkomstig is uit tabaksverkoop. Ook in de andere buurtwinkels levert de tabaksverkoop een belangrijke bijdrage tot de omzet en de winst. De economische situatie van deze kleine handelszaken is vandaag reeds bijzonder precair en de door Europa geplande maatregelen zullen duizenden handelaars het nog moeilijker krijgen.