Veralgemening zondagswinkelen sociaal en economisch geen optie, toeristische centra uitgezonderd

Voor UNIZO blijft een veralgemening van de zondagsopening over heel het land uitgesloten. De zondagsopening moet beperkt blijven tot de echte toeristische centra, zoals de kuststeden en enkele steden die veel toeristen aantrekken. Bovendien zijn er voor UNIZO ook dan nog een aantal voorwaarden aan verbonden.

Geen draagvlak bij handelaars
Uit eigen onderzoek van UNIZO bij 543 handelaars blijkt dat slechts 3 op 10 zelfstandige ondernemers voorstander zijn van een uitbreiding van het aantal koopzondagen. Meer dan de helft van de ondervraagden zal niet meedoen aan bijkomende koopzondagen. Ruim 8 op de 10 handelaars willen niet meer dan 6 koopzondagen per jaar.

Zondagsopening is namelijk maar één mogelijk element voor het aantrekken van extra handel, maar het is zeker niet overal en altijd rendabel en opportuun voor ondernemers. Het moet dan ook deel uitmaken van een meer algemeen beleid dat gericht is op het aantrekken van extra (buitenlandse) toeristen en versterking van de detailhandel. Dergelijk beleid moet ondersteund worden door een degelijk evenementenbeleid en citymarketing- en communicatieplan. Op die manier moet ervoor gezorgd worden dat een zondagsopening ook effectief rendabel is voor de handelaars en niet enkel zorgt voor een verschuiving van het rendement (aankopen over 7 dagen i.p.v. 6).

Te weinig rendement
De baten wegen dus zeker niet altijd op tegen de kosten. Het risico bestaat dat een zondagsopening extra kosten met zich meebrengt die niet gecompenseerd worden, en de relatie met het personeel onder druk zet. De hogere meerkosten van verruimde openingsuren (vooral hogere personeelskost, maar ook energieverbruik, bevoorrading, etc.), moeten worden gecompenseerd door een groter aantal bezoekers. Het is voor handelaars verder ook niet altijd evident om personeel te vinden dat op zondag wil werken. Ten slotte verdienen ook ondernemers hun zondagsrust en moeten zelfstandigen op zondag kunnen openen uit vrije keuze, niet onder druk van de concurrentie.

Het is bovendien maar de vraag of het succes van het zondagswinkelen zal aanhouden als het aantal koopzondagen wordt uitgebreid, aangezien het uitzonderlijke karakter van de koopzondagen dan verwatert. Men mag ook het succes van de koopzondagen in de maand december niet als graadmeter nemen voor het succes van eventueel bijkomende koopzondagen tijdens het jaar: de koopzondagen in december vallen in een bijzondere periode, met name die van de jacht op kerst- en eindejaarsgeschenken.
 
Uitzondering: toeristische centra
UNIZO schaarde zich achter de aanvraag tot erkenning voor Antwerpen, omdat die er kwam na goed onderling overleg en met garanties dat Antwerpen in het buitenland meer wordt promoot als winkelstad om zo meer winkelende klanten te lokken, ondersteund door een grondig citymarketing- en communicatieplan. Bovendien gaat het om een beperkte en duidelijk afgebakende zone in de stad. Het gaat in Antwerpen ook maar om één koopzondag per maand.