Zelfstandigen gemiddeld 26 dagen dicht door openbare werken

  • Vorig jaar 1.102 uitgekeerde inkomenscompensaties voor hinder bij openbare werken
  • Eén op vijf zelfstandigen langer dan 3 maanden dicht
  • Zelfstandigen samen 30.000 dagen werkloos ofwel gemiddeld 26 dagen per zelfstandige
  • Totaal uitgekeerde vergoeding: 2,1 miljoen euro

Vorig jaar kregen 1.102 zelfstandigen een inkomenscompensatievergoeding omdat hun zaak door openbare werken noodgedwongen dicht moest. Het totale aantal vergoede dagen bedroeg 29.969 wat overeenkomt met een gemiddelde sluitingsperiode van 26 dagen per zelfstandige. Eén op vijf was zelfs langer dan 3 maanden dicht. Het aantal aanvragen is in vergelijking met 2011licht gedaald: 15% ofwel 187 dossiers. Volgens UNIZO omdat “gemeentebesturen openbare werken ofwel in 2011 nog afrondden ofwel uitstelden tot na het verkiezingsjaar 2012”. In totaal kregen de getroffen zelfstandigen samen 2.142.258 euro uitbetaald, elk gemiddeld 1.944 euro. “Uiteraard is de vergoeding een goede zaak”, zegt UNIZO, “maar zelfstandigen komen enkel in aanmerking als ze effectief sluiten en dan nog pas na 7 dagen. Ondernemers proberen hun zaak zo lang mogelijk open te houden, ook al is dat economisch niet rendabel. Een sluiting betekent op lange termijn dikwijls de doodsteek", besluit UNIZO. De organisatie wil daarom de mogelijkheid om de sluitingsvoorwaarde te schrappen bekijken, zonder te raken aan de werking en de financiering  van het huidige systeem.

Zelfstandigen die door hinder bij openbare werken getroffen worden en daardoor moeten sluiten, kunnen vanaf de achtste opeenvolgende gesloten dag een vergoeding aanvragen bij het Participatiefonds. UNIZO keek de cijfers in.

2,1 miljoen euro – 1.102 aanvragen – 28.969 vergoede dagen
In 2012 keerde het Participatiefonds 2.142.258 euro uit. Dat is 303.460 euro minder dan het jaar daarvoor. Het aantal dossiers kende in vergelijking met 2011 een daling: van 1.289 naar 1.102. De nakende gemeenteraadsverkiezingen kan de daling verklaren. Gemeentebesturen probeerden in 2011 openbare werken ofwel nog snel af te ronden ofwel uit te stellen tot na de verkiezingen. In 2012 werden 28.969 dagen vergoed, tegenover 34.139 in 2011. In werkelijkheid ligt het aantal vergoede dagen echter hoger, omdat zelfstandigen pas vanaf de achtste sluitingsdag een compensatie krijgen. In 2012 werden ten slotte 143 aanvragen geweigerd of onontvankelijk verklaard. Dat is 13% op het totaal aantal ingediende dossiers. Dat is voornamelijk te wijten aan het ontbreken of onvolledig zijn van het hinderattest, verkeerde informatie of het niet naleven van termijnen. De helft van de zelfstandigen die compensatie aanvroegen was langer dan 7 dagen dicht. 21% langer dan 1 maand en 20% langer dan drie maanden. Zes procent langer dan zes maanden. 22 zelfstandigen moesten hun zaak meer dan een jaar sluiten.

Ondernemers beter informeren bij openbare werken
Niet elke stad of gemeente houdt evenveel rekening met ondernemers bij openbare werken. In een recente rondvraag bij meer dan 1.000 ondernemers kwam de bereikbaarheid (en het informeren over openbare werken) nochtans nog als topprioriteit voor ondernemers naar voren. De lokale bereikbaarheidsadviseurs van UNIZO lichten ondernemers in over hun mogelijkheden bij hinder en helpen hun aanvraagdossier beter voor te bereiden. Daarnaast vraagt de organisatie de gemeentebesturen om ook hun hun wettelijke verplichtingen na te leven en zelfstandigen die in de straal van 1 kilometer rond de werkzaamheden wonen, per brief te verwittigen en op de mogelijke inkomenscompensatie te wijzen.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44