Je laat je bijstaan voor het psycho-sociaal welzijn van je medewerkers tijdens coronatijden? Maak dan zeker gebruik van de werkbaarheidscheque!

De werkbaarheidscheque zal tijdelijk worden uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dat voor:

  • Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, voor de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context door de coronapandemie
  • Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext
  • Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers.

Het is aanbevolen om deze acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

Natuurlijk blijft het ‘standaardpakket’ ook nog mogelijk. Met de werkbaarheidscheque kan je:

  • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen
  • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting.

Begeleiding kan inhouden:

  • rapporteren over de werkbaarheid
  • opstellen van een werkbaarheidsplan of toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten die zijn opgenomen in dit plan
  • monitoren en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk

Als je alleen begeleiding voor het opstellen van een actieplan aankoopt, mag dat uitsluitend op voorwaarde dat er maximaal 6 maanden voor indiening van de factuur een werkbaarheidsanalyse uitgevoerd is binnen de onderneming.

Er kunnen 3 elementen gefinancierd worden, apart of gecombineerd. Als onderneming moet je je ook engageren om, naar aanleiding van de analyse of begeleiding, maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren op het vlak van werkbaar werk. Maar de effectieve uitvoering van verbeteracties kan niet gefinancierd worden met middelen voor de maatregel, tenzij die zich situeren onder ‘Uitbreiding ten gevolge van corona’. Voor andere verbeteracties kan je terecht bij maatregelen zoals de oproepen van ESF-Vlaanderen (bv. Drive). Daarnaast kan je als KMO ook een beroep doen op steun voor opleiding en advies via de KMO-Portefeuille.

Alle info over de werkbaarheidscheque vind je hier