Financiering

Voor wie behoefte heeft aan financiering: Schrijf je in voor Go for Finance

Het begeleidingstraject Go for Finance is er zowel voor de (pre)-starter die een onderneming wenst op te richten of over te nemen, als voor de bestaande ondernemer die behoefte heeft aan financiering voor een investering of werkkapitaal. Een bijkomende voorwaarde is dat je in Vlaanderen dient gevestigd te zijn. Aan de hand van je financieel plan of boekhoudkundige cijfers brengen we je financieringsbehoefte in kaart. Zo weten we precies hoeveel financiële middelen er nodig zijn om jouw project te realiseren.

Bekijk hier het filmpje.  

 

Vervolgens bekijken we alle mogelijke financieringsvormen die in aanmerking komen voor je onderneming. Of het nu gaat om een banklening, een lening via de overheid of een alternatieve financieringsvorm, zoals crowdfunding, samen gaan we voor de meest optimale financieringsmix met het oog op het succesvol binnenhalen van de nodige financiële middelen. Daarbovenop neem je deel aan verschillende workshops om jouw financiële kennis te verruimen.
Finaal, stomen we jou klaar om de financiering effectief aan te vragen of op te halen. Hoe beter je hierop bent voorbereid, hoe meer kans op slagen!

Je persoonlijke Go for Finance-adviseur

 • Breng je financieringsbehoefte in kaart
 • Maakt je wegwijs in de verschillende financieringsmogelijkheden
 • Bereid je voor op de financieringsaanvraag

Mix van individuele begeleiding en workshops

Het volledige traject bestaat uit vier uren durend individueel advies verdeeld over drie adviesgesprekken. Daarbovenop krijg je de kans om je financiële kennis te versterken met twee financiële workshops in groep. Vooraf vragen we je om het voorbereidingsdocument in te vullen en dit samen met jouw financieel plan of boekhoudkundige cijfers aan ons te bezorgen.

Voorwaarden

 • Je wenst een onderneming op te richten of over te nemen
  OF
 • Je bent reeds ondernemer en je zoekt financiering voor een investering of werkkapitaal
 • Je bent gevestigd in Vlaanderen

Timing

Je kan doorlopend inschrijven. Het hele begeleidingstraject beslaat 3 individuele begeleidingsmomenten met jouw persoonlijke adviseur en 2 financiële workshops in groep, dit over een looptijd van maximaal 6 maanden.

 

Kostprijs

200 euro excl. btw.
Dankzij de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, biedt UNIZO het volledige begeleidingstraject Go fo Finance aan voor slechts 200 euro excl. Btw (in plaats van 1.650 euro).

 

Hoe inschrijven?

Je kan reeds intekenen door het inschrijvingsformulier in te vullen. Je persoonlijke adviseur neemt spoedig contact op om een eerste afspraak te maken.

 

Inschrijvingen lopen ook via de website. Alvast bedankt voor de interesse.

Klik hier voor de website van Go for Finance.

 

Op zoek naar info over de subsidies van Kind en Gezin?

Neem een kijkje op http://www.kindengezin.be/kinderopvang

 

 • De rubriek ' subsidies en financieel' onder 'sector baby's en peuters':
 1. De brochures over de subsidies van Kind en Gezin: basissubsidie, subsidie inkomenstarief, plussubsidie, flexibele opvang, inclusieve opvang, DAC, FCUD;
 2. De algemene principes die Kind en Gezin voor subsidies toepast;
 3. Hier kan je je subsidies ramen. De versie voor 2016 is beschikbaar;
 4. Een overzicht van de subsidiebedragen en van de voorschotten en saldo's die je krijgt. De brochure en het exceldocument voor de simulatie van je saldo's in 2015 zijn beschikbaar;
 5. Krijg je door het nieuwe systeem minder subsidies dan voor het decreet? Hier lees je hoe je een financiële compensatie kan krijgen. De brochure is geüpdatet.

 • De rubrieken 'gezinsopvang / groepsopvang subsidies' onder 'sector schoolkinderen':
 1. Informatie over de subsidies voor gezinsopvang.
 2. Informatie over de subsidies voor groepsopvang.

 

Nieuw aanbod vanuit KidsInvest

PMV (PartcipatieMaatschappij Vlaanderen) probeert steeds haar producten en diensten te verbeteren en efficiënter te maken.  Zo heeft zij recent ook de modaliteiten voor Kidsinvest aangepast.  PMV blijft zoals voorheen bijzonder actief bestaande en nieuwe kinderopvang financiering aanbieden ; vanaf nu met aangepaste leningformules.  Kinderopvangcentra en onthaalouders kunnen hun aanvraag indienen bij Participatiefonds Vlaanderen , een dochtermaatschappij van PMV. Met de Startlening+ en de kmo-cofinanciering bieden zij twee leningen aan op maat van de kinderopvang. De twee leningen kunnen zowel bedrijfskapitaal financieren, als materiële en immateriële investeringen, het beroepsgedeelte van onroerende investeringen en overnames. 

 

Startlening+

 • Maximum 100.000 euro via een achtergestelde lening. Hiermee kan de aanvrager ook gemakkelijker toegang krijgen tot een bankkrediet;
 • Voor elke euro die de aanvrager zelf of via een andere bron inbrengt, kan hij 4 euro lenen. Ook de Winwinlening (http://www.pmv.eu/nl/diensten/winwinlening) komt in aanmerking als eigen inbreng;
 • Terugbetaling op minimum drie en maximum tien jaar, afhankelijk van de aard van het project;
 • Eén of twee jaar vrijstelling van kapitaalaflossing;
 • Een aantrekkelijke vaste interestvoet van 3 %;
 • Als de Startlening+ niet voldoende is, dan kan de aanvrager die combineren met kmo-cofinanciering. In dat geval mag het totaalbedrag van de twee leningen samen niet meer bedragen dan 350.000 euro.

 

Extra’s voor werkzoekende(n)

Participatiefonds Vlaanderen vraagt geen waarborgen als de aanvrager een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze is, of een niet-werkende werkzoekende of de begunstigde van een leefloon. In het andere geval bepaalt Participatiefonds Vlaanderen de waarborgen in functie van het kredietrisico en slaan ze enkel op de elementen die betrekking hebben op het project. Een schuld van maximum 40.000 euro kan dan zelfs worden kwijtgescholden als de leningnemer noodgedwongen moet stoppen met zijn zaak. In dat geval moet de leningnemer binnen de drie maanden na het stopzetten van de kinderopvang bewijzen dat de zaak niet leefbaar was.

Als de leningnemer binnen de 15 jaar na de start, voor om het even welke reden, zijn zaak stopzet, dan behoudt hij toch het recht op een werkloosheidsuitkering.

 

Kmo-cofinanciering

 • Maximum 350.000 euro via een achtergestelde lening Hiermee kan de aanvrager ook gemakkelijker toegang krijgen tot een bankkrediet.
 • Lening is beperkt tot 4 maal de eigen inbreng, die minstens 10 % van de totale financieringsbehoefte moet bedragen. Voor elke euro die de aanvrager zelf of via een andere bron inbrengt, kan hij 4 euro lenen. Ook de Winwinlening (http://www.pmv.eu/nl/diensten/winwinlening)  komt in aanmerking als eigen inbreng.
 • De lening is ook beperkt tot maximum 50 % van de investeringsbehoefte
 • De cofinanciering van de bank, investeringsfonds of business angels, bedraagt minimum 20%
 • Terugbetaling op minimum drie en maximum tien jaar, afhankelijk van de aard van het project
 • Eén of twee jaar vrijstelling van kapitaalaflossing is mogelijk
 • Een aantrekkelijke vaste interestvoet van 3 %
 • Participatiefonds Vlaanderen gaat soepel om met waarborgen voor kmo-cofinanciering.  De waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project.

 

Meer info vindt u op www.participatiefonds.be

 

Bijdragevermindering voor eerste 6 werknemers

De regering wil kleine ondernemingen aanmoedigen om aan te werven. Daarom wordt de aanwerving van een derde tot zesde werknemer vanaf 1 januari 2017 voordeliger door de bedragen van deze doelgroepvermindering te verhogen en ze gedurende langere tijd toe te kennen.


De uitgebreide info over de bijdrageverminderingen kan je hier terugvinden:


We merken In geval van uitdiensttreding, zijn er twee mogelijkheden:

 

 1. Verschuiving: de reeds aangevraagde doelgroepvermindering is niet gebonden aan een bepaalde werknemer. Indien mogelijk zal de werkgever bij de uitdiensttreding van de werknemer eventueel de vermindering via een andere werknemer die in dienst is, kunnen genieten; (bv. 3e werknemer opschuiven naar plaats 2e werknemer en zo hogere vermindering krijgen);
 2. Afwachten tot er een vervanger is: indien de werkgever gedurende 4 volledige kwartalen zoekt naar een geschikte vervanger, is het mogelijk dat aan de voorwaarden voldaan is om een nieuwe verminderingsperiode te starten.


Kortom, bij ontslag kan er worden verder genoten van de bijdragevermindering of dient de werkgever 4 kwartalen te wachten om een nieuwe verminderingsperiode te starten.


Hoe dan ook, op elk moment kan de volgorde van de werknemers in de functie van de verminderingen worden aangepast.


(Het sociaal secretariaat zal ook steeds de “duurste” werknemers op één van de eerste plaatsen zetten…).

 

Subsidieleidraad Kinderopvang

Naast de steunmaatregelen van Kind en Gezin, zijn er voor starters én bestaande kinderopvang heel wat tewerkstellingsmaatregelen en financieringsmogelijkheden die nuttig kunnen zijn bij o.a. de start van je eigen opvang, het volgen van opleidingen, het inwinnen van advies of de financiering van projecten. Het Agentschap Ondernemen biedt online een overzicht aan. Neem zeker een kijkje in de Subsidieleidraad Kinderopvang op http://www.vlaio.be/subsidiedatabank/subsidieleidraden

 

Tips om te starten met crowdfunding

Het vinden van het nodige kapitaal als starter of als ondernemers is niet altijd evident. Crowdfunding biedt een alternatief om geld te kunnen lenen zonder tussenkomst van de bank. Hoe werkt het? Bij crowdfunding ga je letterlijk geld verzamelen bij “het publiek” om je startkapitaal te zoeken. Start-up’s die starten met een innovatief of creatief project kunnen gebruik maken van crowdfunding. Daarom is het belangrijk, wanneer je opstartkapitaal wil verzamelen, te beschikken over een goed business plan en een uitgewerkt marketingplan.


Meer weten? Bekijk ons filmpje.

 

Laatste aanpassing: woensdag 08 februari 2017
Verwante trefwoorden: Financiering / kinderopvang
Lid worden Infopakket

KO

 partners

nationale partners

KBC Proximus Zenito ADMB