Organisatievormen in de kinderopvang

Een eerste keuze die gemaakt moet worden, is de keuze tussen een eenmanszaak of een vennootschap. Wat zijn de voor- en nadelen bij het kiezen voor een vennootschap? Er bestaan verschillende types vennootschapsvormen. Ook aan een eenmanszaak zijn voor- en nadelen verbonden. Wat indien verschillende zelfstandigen (eenmanszaken) willen samenwerken? Zij vormen dan een feitelijke vereniging.

In de zelfstandige kinderopvang zijn er verschillende statuten mogelijk.

Zijn er zaken die je moet wijzigen in de kruispuntbank? Dit doe je zo.

Ondernemingsvormen

Start je als eenmanszaak of richt je een vennootschap op? Als je met anderen samenwerkt, richt je dan samen met hen een vennootschap op of werken jullie onder de zgn. ‘feitelijke vereniging’? De keuze heeft allerlei aspecten en gevolgen: ondernemersrisico, belastingen, kosten, formaliteiten, de manier van samenwerken met anderen,… Veel zaken verschillen of kunnen verschillen naar gelang van de keuze die men maakt in het verschil, ook op vlakken waar men mogelijk niet meteen aan denkt. Bijzondere aandacht gaat onder andere naar die feitelijke vereniging, die de meest elementaire samenwerkingsvorm van zelfstandigen is, en hoe deze gestructureerd kan worden.

In onderstaand webinar 'ondernemingsvormen in de kinderopvang' worden alle verschillende vormen toegelicht. Ook de wijzigngen in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen komen hierin aan bod. 

Verplichtingen in de sector

In de sector kinderopvang zijn er bepaalde verplichtingen wat betreft de organisatievorm. Een organisator die de subsidie inkomenstarief ontvangt en meer dan één locatie heeft, is verplicht een organisatievorm met rechtspersoonlijk te hanteren. Meer informatie hierover kan je terugvinden in bovenstaand webinar. Voor bestaande organisatoren geldt een overgangsmaatregel tot 1 april 2021. Voor andere organisatoren zijn er geen verlichtingen wat betreft de ondernemingsvorm van de organisatie.