Vorming en opleiding in de kinderopvang

Betaal je vorming of opleiding deels met de KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor je - als ondernemer - financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten, zoals bijvoorbeeld het volgen van een opleiding 'begeleider in de kinderopvang'. 

Komt je kinderdagverblijf in aanmerking?

  • Je kinderdagverblijf heeft een aanvaardbare rechtsvorm: eenmanszaak, bvba, VOF,... Bekijk het overzicht van aanvaardbare rechtsvormen. (zelfstandigen in een feitelijke vereniging kunnen gebruik maken van de kmo-portefeuille met hun eigen ondernemingsnummer)J
  • Je kinderdagverblijf is een KMO: een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.
  • Je vestiging ligt in het Vlaams Gewest.
  • Je bent actief in de privésector, wat het geval is bij kinderopvang.
  • Je hebt een aanvaardbare hoofdactiviteit, ook dit is het geval bij kinderopvang.
  • De kmo-portfeuille kan zowel gebruikt worden door gezinsopvang als door groepsopvang

Waarvoor kan je de kmo-portefeuille gebruiken?

De kmo-portefeuille kan gebruikt worden voor advies of vorming. Enkele voorbeelden: opleiding tot kinderbegeleider of verantwoordelijke in de kinderopvanglevensreddend, handelen, pedagogische vormingen,...
Enkel opleiding, vorming en advies van geregistreerde dienstverleners komt in aanmerking. Kijk via deze lijst na of de vormings- of opleidingsinstelling al dan niet geregistreerd is.

Wat is de tegemoetkoming?

  • Kleine onderneming: minder dan 50 VTE,  een omzet minder dan of gelijk aan €10.000.000 of een belanstotaal van minder dan of gelijk aan €10.000.000

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 10.000 steun per jaar. Een zelfstandige valt onder een kleine onderneming. Voorbeeld: voor een opleiding die €1000 (exclusief btw) kost, ontvang je als zelfstandige in een eenmanszaak €400 subsidie van de kmo-portefeuille.

  • Middelgrote onderneming: minder dan 250 VTE, een omzet minder dan of gelijk aan €50.000.000 of een belanstotaal van minder dan of gelijk aan €50.000.000

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je krijgt maximaal € 15.000 per jaar.

 

Meer informatie over de kmo-portefeuille kan je vinden via www.kmoportefeuille.be

Hoe vraag je de kmo-portefeuille aan? 

De algemene aanvraagprocedure kan je hier terugvinden.

 

Opleiding Organisatorisch en financieel beheer in de kinderopvang

Elke nieuwe organisator die vanaf 1 januari 2015 een vergunning aanvraagt voor meer dan 18 plaatsen, heeft in zijn organisatie een persoon nodig die een attest organisatorisch beheer heeft. Je kan dit behalen via een opleiding van 11 halve dagen bij Syntra.

De cursus geeft inzicht in het ondernemen in de kinderopvang (subsidies, ondernemingsplan, basisprincipes boekhouden, statuut van zelfstandige,... Omdat de opleiding bijdraagt tot je slaagkansen als sociaal ondernemer in de kinderopvang, is ze ook een aanrader voor organisatoren voor wie de opleiding niet verplicht is.

Meer info over de opleiding Organisatorisch en financieel beheer.

Masterclass Management Kinderopvang

Deze opleiding bestaat uit vier sessies. Er wordt gewerkt aan een taakopdracht die tijdens de vijfde sessie wordt voorgesteld en beoordeeld. De opleiding is bedoeld voor (sociale) ondernemers in de kinderopvang (organisatoren, verantwoordelijken en bestuurders).

“Kwaliteitsvolle kinderopvang is goed voor kinderen én voor hun ouders. Met het decreet Kinderopvang van Baby's en Peuters wil de Vlaamse overheid de kinderopvang makkelijker, nog professioneler en duidelijker maken. Deze management opleiding, met de steun van Syntra Vlaanderen, is toegespitst op de specifieke noden van deze sector.

Financieel management, persoonlijk ondernemerschap en HR, marketing en strategie behoren veel minder tot het opleidingspakket. Met deze Masterclass bieden wij  zelfstandige onthaalouders het basispakket aan om het management van hun zaak concreet aan te pakken. Er is ruimschoots mogelijkheid tot vraagstelling, interactie en persoonlijke begeleiding.”

Meer informatie over de opleiding kan je terugvinden op de website van de UNIZO Ondernemersacademie.

Je opleiding terugbetaald?

Laat je vorming(en) terugbetalen door VIVO. Organisaties binnen de socioculturele sector of de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, kinderdagverblijven (sociaal oogmerk) en gezondheidsinstellingen en -diensten genieten dankzij hun vormingsfondsen van een extra tussenkomst!

Uitgebreide info vind je op de website van VIVO.

Als zelfstandige of KMO kan je voor bepaalde opleidingen ook terugbetaling genieten via de KMO-portefeuille.

Regionale trefpunten

In elke provincies wordt (normaal twee maal per jaar) een trefpunt georganiseerd waarbij verschillende sprekers zorgen voor de nodige informatieoverdracht. Daarnaast bieden deze trefpunten een goede kans om het netwerk van je opvang te vergroten.
De trefpunten zijn gratis. Schrijf je zeker in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven over de komende trefpunten.

Vormingen van onze partners VoorZet en ’t OpZet

Ook onze partners VoorZet en 't OpZet organiseren vormingen. Ook op de website van Kind en Gezin kan je meer informatie terugvinden.