Auteursrecht

    Auteursrechten of “copyright”. Klassiek denkt men daarbij vaak enkel aan artistieke, literairie rechten. Maar ook “werken” met een economische waarde of belang vallen hieronder. Check hier of u zelf auteursrechten kan claimen of integendeel moet respecteren.