Btw

    Iedereen die in de uitoefening van een activiteit geregeld en zelfstandig leveringen van goederen of van diensten verricht zoals omschreven in het wetboek van BTW, is onderworpen aan de BTW-plicht. Wat zijn de gevolgen? De meest gestelde vragen en antwoorden over btw vindt u hier.