Muziek op events

Er is momenteel geen inhoud voor dit trefwoord.

  Alle muziek die je afspeelt buiten “de familiekring” wordt beschouwd als publiek afspelen van muziek, waarvoor auteursrechten en billijke vergoeding verschuldigd zijn.

  Dus ook als je muziek afspeelt op een event, handelsmanifestatie of feest moet je hiervoor betalen. Opgelet, het gaat daarbij om een dubbele vergoeding:

  • SABAM is de vergoeding voor het auteursrecht die bestemd is voor de tekstschrijvers en componisten van muziek.
  • de Billijke vergoeding is een vergoeding voor de "naburige rechten" die bestemd is voor de uitvoerende kunstenaars ( de artiesten) en de producenten. Dit is dus iets bijkomend dat wettig is.

  Het maakt geen verschil of je zelf cd's afspeelt aan de ene kant of radio of tv aanzet aan de andere kant. Ook wanneer je dus "gewoon" de radio opzet tijdens jouw event, dan is er sprake van weergave muziek (zij het dan dit gebeurt als het ware ‘door bemiddeling van’ het radiostation).

  Let op!

  Het afspelen van muziek via Youtube, Google Play, Napster of streamingdiensten zoals Spotify of Deezer is niet toegelaten voor commercieel gebruik. Dat is uitdrukkelijk voorzien in de algemene voorwaarden van deze diensten.

  Om je in regel te stellen dien je vooraf een aangifte te doen van het event waarop je muziek wenst af te spelen. Je moet daarvoor een dubbele aangifte doen!