Ontslag van arbeidsongeschikte medewerkers

    Kunnen werknemers die ziek zijn of zich in een andere situatie van arbeidsongeschiktheid bevinden, ontslagen worden?