Reclameronselaars

    De UNIZO Ondernemerslijn kreeg in de week van 21 mei 2018 opnieuw meldigen van ronselpraktijken van TVV. Concreet gaat het hierover:

    Ondernemers krijgen een brief in de bus onder het mom van "centraal handelsregister", "ondernemersportaal" e.d. met vraag om gegevens na te kijken en terug te sturen (zie voorbeeld hieronder). In de brief wordt ook verwezen naar Europese wetgeving. Op die manier wordt ondernemers schrik aangejaagd om zeker het formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen. Ondernemers die dat effectief doen, kijken daarbij kleine lettertjes over het hoofd waarin staat dat de ondernemer zich hiermee bindt voor een contract van 3 jaar en een vergoeding van 975 € per jaar...

     Voorbeeldbrief reclameronselaar

    Ons advies

    Het UNIZO-advies hierbij luidt nog steeds: deze formuleren niet invullen of terugsturen, evenals alle herinneringsbrieven negeren. Heb je dit als ondernemer toch ingevuld en ondertekend teruggestuurd en ontvang je een factuur, dan is ons advies: niet betalen! Je kan ook best melding maken bij het meldpunt van de FOD Economie. TVV staat op de zwarte lijst van reclameronselaars van de FOD Economie. Als je toch een aangetekend schrijven zou ontvangen (wat op heden nog niet gebeurd is), dan verwittig je best UNIZO Ondernemerslijn.