Kom ik in aanmerking voor een krediet van de bank met waarborg van de federale overheid?

Om de kredietverlening aan kmo's te ondersteunen werkte de federale regering een waarborgmechanisme uit voor kredieten van banken aan kmo’s. Op vraag van UNIZO werd dit mechanisme nu verlengd voor kredieten die toegekend worden tot 31/12/2021.

Hoe zit het precies in elkaar?

Voorwaarden

Je kan als kmo een beroep doen op de waarborg van de federale overheid voor kredieten onder volgende voorwaarden: 

 • Het moet gaan om nieuwe of bijkomende kredieten of kredietlijnen met een looptijd van minimaal 12 maanden en maximaal 5 jaar; het mag niet gaan om:
  • Een herfinancieringskrediet;
  • Een wederopname van een krediet;
  • Een leasingovereenkomst;
  • Een factoringovereenkomst;
  • Een consumentenkrediet;
 • Een hypothecair krediet dat je niet in je professionele hoedanigheid hebt afgesloten;
 • Het krediet moet aangevraagd zijn vóór 31 december 2021;
 • De bank moet akkoord gaan met het vragen van de waarborg;
 • Er mag geen collectieve insolventieprocedure tegen jouw bedrijf lopen (faillissement, WCO, …), je mag geen reddingssteun hebben ontvangen die nog niet is terugbetaald, en je mag niet onderworpen zijn aan een herstructureringsplan als je herstructureringssteun hebt ontvangen.

Hoeveel?

Wordt de waarborg toegekend, dan staat de federale overheid in voor 80% van het krediet. De bank draagt het risico voor de overige 20%.

Wel geldt een vergoeding voor kredieten die onder de staatswaarborg vallen:  

 • Voor kredieten met een looptijd tot maximaal 36 maanden: 50 basispunten (0,5%) op jaarbasis van de maximaal beschikbare hoofdsom, plus een nominale rente van maximum 2%
 • Voor kredieten met een looptijd tussen 36 maanden en 5 jaar: 100 basispunten (1%) op jaarbasis van de maximaal beschikbare hoofdsom, plus een nominale rente van maximum 2,5%

Meer info over deze regeling?

Hier vind je alles

Nog vragen?

Meer info: Corona, Internationaal, Financieel
Thema: Actueel