1 op 4 Limburgse zelfstandigen is een vrije beroep

Aantal vrije beroepers stijgt met 65% op 10 jaar tijd in Limburg

Samenvatting:
-    1 op 4 Limburgse zelfstandigen is een vrije beroeper
-    Op 10 jaar tijd groeide het aantal vrije beroepers in Limburg met 65%
-    Het aantal vrouwelijke vrije beroepers nam toe met 79% in de voorbije 10 jaar
-    Mannen blijven in de meerderheid, maar het vrije beroep kent een sterke vervrouwelijking 
-    Vrije beroepen in dienstensector, paramedici en artsen in top 3 van vrije beroepen

Eind 2014 waren er in Limburg 19.613 zelfstandige beoefenaars van een vrij beroep actief, op een totaal van 78.862 zelfstandige ondernemers. De vrije beroepen vertegenwoordigen aldus 1 op 4, oftewel 24,9% van het totaal aantal zelfstandigen in onze provincie. Limburg kent daarmee een iets lager aandeel in vergelijking met de rest van Vlaanderen, waar 26,2% van de zelfstandige ondernemers een vrij beroep uitoefenen. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie Vrije Beroepen Limburg, aangesloten bij  ondernemersorganisatie UNIZO Limburg.

“De vrije beroepers waren vroeger een beroepscategorie voor de elite . De grote stijging van het aantal vrije beroepers toont aan dat de beroepscategorie zich vandaag in de breedte in de maatschappij heeft verweven. We staan veel dichter bij ons cliënteel en  patiënten”, zegt Hubert Bijnens, voorzitter van Federatie Vrije Beroepen in Limburg. “Dat biedt opportuniteiten en een belangrijke meerwaarde. Vrije beroepers zijn meer aanspreekbaar geworden. En dat is een goede zaak” aldus Bijnens.

“Ook binnen onze organisatie merken we dat het aandeel van vrije beroepers sterk is gestegen. Ongeveer 25% van het ledenaantal van UNIZO Limburg is een vrije beroeper”, zegt Bart Lodewyckx. “Aspecten die ongetwijfeld ook een rol spelen in de grote stijging is de lage conjunctuurgevoeligheid en de werkzekerheid van de sector. Mensen blijven trouwen, bouwen, scheiden of starten een zaak”, zegt Lodewyckx.

Opgesplitst naar aard van de activiteit, wordt het beroep in Limburg door 2 op 3 vrije beroepers beoefend als hoofdactiviteit (64,5%, door 12.649 vrije beroepers), en voor 29,1% in bijberoep (5.712 vrije beroepers). 6,4% is beroepsactief na pensioenleeftijd (1.252 vrije beroepers).

Stijging van 65% op 10 jaar tijd
Het aantal vrije beroepers ligt een pak hoger dan 10 jaar geleden. Eind 2004 telde Limburg 11.862 zelfstandige vrije beroepen, op een totaal van 65.986 zelfstandige ondernemers. Het aandeel van de vrije beroepers in het totaal aantal zelfstandigen bedroeg toen 17,9%. De absolute aangroei van 7.751 Limburgse vrije beroepers in de periode 2004-2014 vertegenwoordigt een toename van maar liefst 65,3%. Het totale aantal zelfstandigen groeide in deze 10 jaar in onze provincie met ‘slechts’ 19,5%, van 65.986 naar 78.862.

Vrije beroepen stellen meer dan 15.000 mensen tewerk in Limburg

Samenvatting:
-    Vrije beroepen stellen meer dan 15.000 mensen tewerk Limburg
-    3 op 10 in medisch beroep

In 2014 stelden de vrije beroepen in heel Vlaanderen 143.727 werknemers tewerk (Gegevens RSZ). In de periode 2004-2014 steeg de Vlaamse tewerkstelling bij de vrije beroepen met 30,7% ofwel 33.733 werknemers. De toename van de tewerkstelling vertoont zich in alle sectoren.

In Limburg zijn er 15.598 werknemers in de sector van het vrije beroep. Zonder dit uit te splitsen naar specifieke beroepen, zijn de vrije beroepen in de dienstensector de grootste werkgever met 6.610 arbeidsplaatsen (42,4%), gevolgd door de medische beroepen met 4.678 werknemers (30,0%). De bouwkundige beroepen (1.652 jobs; architecten, interieurarchitecten, landmeters-experten en ingenieurs), economische beroepen (1.589) en de juridische beroepen (1.069) zorgen voor de overige jobs.

“De tewerkstelling die de vrije beroepers genereren is indrukwekkend in omvang en de meest zekere die je kan hebben. Dat komt omdat ze zo verspreid is. Deze tewerkstelling is niet zo gevoelig aan schommelingen in de markt. De vrije beroepers zijn heel duidelijk de “K” van de KMO’s met alle voordelen die dit biedt”, verduidelijkt Hubert Bijnens, voorzitter Federatie Vrije Beroepen Limburg.

“Als je ziet hoeveel mensen de vrije beroepen in Limburg tewerkstelling, merk je pas hoe belangrijk ze zijn voor onze maatschappij. Meer dan 15.000 mannen en vrouwen verdienen hun boterham bij vrije beroepers in Limburg. Samen is dat een stuk meer dan alle werknemers die tot vorig jaar aan de slag waren bij Ford Genk en de vele toeleveranciers”, aldus Lodewyckx.

Het vrije beroep, een spiegelbeeld van de maatschappij
De mannelijke vrije beroepers zijn in Limburg in de meerderheid tegenover hun vrouwelijke collega’s: 55,2% mannen tegenover 44,8% vrouwen (ofwel 10.822 tegenover 8.791 eind 2014).
In Vlaanderen ligt het overwicht van de mannen nog iets hoger: 57,1% ten opzichte van 42,9% vrouwelijke vrije beroepers (93.408 mannen tegenover 70.068 vrouwen).

Dat de vrouwelijke vrije beroepers aan een heuse opmars bezig zijn, wordt duidelijk wanneer we het afgelopen decennium in rekening brengen. In 2004 waren er 6.947 mannen en 4.915 vrouwen in het vrije beroep in Limburg. De verhouding mannen-vrouwen bedroeg toen 58,6%-41,4%.

De toename van het aantal vrouwelijke vrije beroepers op 10 jaar tijd tikt af op +78,9% tegenover +55,8% bij de mannen. In absolute cijfers vertaalt dit percentage zich in een ex aequo aangroei van +3.876 vrouwen tegenover +3.875 mannen.

Vrije beroepen in dienstensector  is grootste groep
Binnen de vrije beroepen is de sector van de diensten in 2014 het grootst, met 9.499 beroepsbeoefenaars of 48,4% van het totale aantal vrije beroepen in Limburg. De diensten bundelen heel uiteenlopende beroepen, o.m. privé-onderwijs, wetenschappen, letteren, kunsten, diensten en mandatarissen van vennootschappen. Dat gaat onder meer over tolken en vertalers.

Paramedische beroepen zijn de tweede grootste (22,3%, 4.373 vrije beroepers: psychologen, verplegers, vroedvrouwen, therapeuten, kinesisten, ...), gevolgd door de artsen (8,6%, 1.678 artsen). Advocaten (5,4%, 1.056) en architecten (5,4%, 1.051) zijn aan elkaar gewaagd en vervolledigen de Limburgse top 5.

Het afgelopen decennium manifesteerde een stijgende trend zich in de meeste beroepssectoren van het vrije beroep. Sterkste groeiers zijn de diensten (+152%, een aangroei van 5.732), gevolgd door de paramedici (+62%, +1.674 paramedici). De toename van het aantal beroepsbeoefenaars in deze sectoren bepalen grotendeels de gemiddelde aangroei van 65,6%. De advocaten en gerechtsdeurwaarders mochten beiden 29% meer beroepsbeoefenaars noteren (respectievelijk +237 advocaten en +15 gerechtsdeurwaarders), de architecten 25% (+209) en de dierenartsen 20% (+51). De artsen kenden nog een kleine aangroei van +1%, goed voor 13 artsen meer op 10 jaar tijd.

Tandartsen (-4%), de sector fiscaal/vastgoed (economische beroepen; -9%), notarissen (-13%) en apothekers (-23%) kenden een achteruitgang.

Meer over: Beroepsvoorwaarden vrije beroepen, Beroepen-beroepsvoorwaarden
Thema: Personeel