2016 absoluut topjaar met 6.437 Limburgse starters

  • 9,75% meer starters dan in 2015
  • 7,5 starters per 1.000 inwoners in Limburg
  • 2 op 3 starters overleven de eerste 5 jaar
  • Aantal starters eerste kwartaal 2017 op zelfde niveau als 2016

Goed nieuws uit startersland. Het aantal ondernemers dat er durft voor te gaan, is in 2016 fenomenaal gestegen. In 2016 schoten in Limburg welgeteld 6.437 ondernemers uit de startblokken. Limburg kent hiermee een stijging van 9,75%, het meest uitgesproken van heel Vlaanderen waar het gemiddelde op +7,22% ligt. Dat blijkt uit de Startersatlas 2017, die vandaag door ondernemersorganisatie UNIZO, Graydon en UCM werd voorgesteld. De studie brengt nauwgezet in kaart welke regio’s, sectoren en beroepen het hoogste aantal starters kennen.

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “Het toenemend aantal starters is een goeie graadmeter voor de algemene stemming en het vertrouwen in de toekomst bij de ondernemers. Meer starters betekent meer optimisme, opnieuw meer vertrouwen in de toekomst. De crisissfeer klaart duidelijk op. En die opklaring wordt op haar beurt opnieuw versterkt door de vele nieuwe  ondernemers, die zich volop smijten en investeren in onze economie. Het cumulatoreffect doet zijn werk. Wat neerkomt op meer welvaart, meer jobs, meer aanbod, meer leven in de brouwerij. Toch is dit niet het moment om achterover te leunen. We moeten het imago van ondernemers verder verbeteren, de lasten voor ondernemers moeten omlaag, in het bijzonder de vennootschapsbelasting, we blijven hameren op minder rompslomp. En we moeten evolueren naar een sociaal vangnet dat gelijk is voor iedereen, ook voor ondernemers."

Grootste procentuele toename in Limburg
In Limburg is de stijging van het aantal starters tussen 2015 en 2016 het meest uitgesproken van alle Vlaamse provincies. Het aantal starters in 2016 stijgt er met 9,75% ten opzichte van 2015, van 5.865 starters naar 6.473. Tussen 2014 en 2015 kende Limburg nog de kleinste toename van alle Vlaamse provincies (+1,9%). 
Het aantal van 6.473 starters in 2016 is het hoogste aantal starters in Limburg sinds 2006, en ligt ook opmerkelijk hoger dan het vorige ‘recordcijfer’ van 6.047 nieuwe ondernemers in 2007.

In de andere Vlaamse provincies is er ook een stijging van het aantal starters ten opzichte van 2015. Daar schommelt de procentuele stijging tussen 5,43% (West-Vlaanderen) en 8,47% (Oost-Vlaanderen). 
In heel Vlaanderen neemt het aantal startende ondernemingen toe met 7,22%, van 46.065 in 2015 naar 49.393 in 2016. 

Antwerpen telt hoogste absoluut aantal starters 
Ondanks het recordcijfer moet Limburg in absolute cijfers de andere Vlaamse provincies voor laten gaan, met Antwerpen voorop met 14.727 startende ondernemers in 2016 (16,40% van de totale starterspopulatie in België). De provincie Limburg is met haar 6.437 starters goed voor een aandeel van 7,17% van alle starters in ons land.

Als we naar de startersdichtheid gaan kijken, zien we dat de provincie Antwerpen met haar 14.727 starters goed is voor 8,1 start-ups per 1.000 inwoners. Limburg kent een dichtheid van 7,5 starters per 1.000 inwoners, wat ongeveer gelijkloopt met het Vlaamse gemiddelde van 7,6 (43.393 starters in 2016). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is koploper, met 10 starters per 1.000 inwoners (11.924 starters in 2016). Het Waalse gemiddelde is 6,4 (22.923 starters) en het gemiddelde voor heel België is 8,0 (in totaal 89.777 nieuwe ondernemingen in heel 2016). 

Populairste sectoren: medische (vrije) beroepen, bouw en zakelijke diensten 
Ook het afgelopen jaar bleef de dienstensector het meest populair bij starters. In heel België waren er in 2016 34.220 starters in de dienstensector, wat overeenkomt met een aandeel van 38,1% van het totale aantal starters in België. Binnen de dienstensector zijn de zakelijke diensten (8.829 starters) en immobiliën (7.660 starters) het populairst. 
De tweede grootste groep wordt gevormd door de vrije beroepers. Zij hebben een aandeel van 14,94% in het totale aantal starters met 13.416 starters. Meer dan 2 op de 3 startende vrije beroepers doen dit in een medisch beroep, goed voor in totaal 9.010 starters. Na de dienstensector en de vrije beroepen volgen de bouwsector met een aandeel van 10,5% of 9.417 starters en de detailhandel met een aandeel van 8,9% of 7.995 starters.

Twee op drie starters overleven eerste 5 jaar
Van alle nieuw opgerichte ondernemingen in Limburg in 2012 is vijf jaar later (begin 2017) nog 67,64% actief. Concreet betekent dit dat van de 5.506 opgestarte ondernemingen in 2012 er begin 2017 nog 3.724 actief zijn. 1.782 Limburgse ondernemingen (32,36%) overleefden de eerste vijf jaren dus niet. Binnen Vlaanderen kennen Vlaams-Brabant (71,27%) en West-Vlaanderen (70,26%) de beste scores.
In heel Vlaanderen bedraagt de overlevingsgraad 69,13%, in heel België 68,8%. Ter vergelijking: van de 68.571 Belgische starters in 2006 is vandaag nog 51,97% actief. Overleeft een startende onderneming de eerste vijf jaar, dan daalt de kans op stopzetting substantieel

Beste overlevingsgraad bij vrije beroepen, zorgwekkende overlevingscijfers in horeca
In heel België vinden we de hoogste overlevingsgraad bij de vrije beroepen. Van alle ondernemingen die in deze sector 5 jaar geleden van start gingen, is vandaag nog 82,9% actief. Ook de industrie haalt een hoge overlevingsgraad van 75,1%. Van de starters in de groothandel, bouw en dienstensector overleeft tussen de 70% en 73,5% na 5 jaar. De laagste waarden inzake overlevingsgraad vinden we bij de horeca: daar overleeft gemiddeld iets meer dan de helft (55,9%) de eerste 5 jaar, met wel een groot verschil tussen de eet- en drinkgelegenheden (54,8%) en de verschaffers van accommodatie (77,9%). Als we de tijdshorizon verlengen tot 10 jaar (opgestart in 2006), dan overleeft slechts 1 op 3 (33,3%) in de horecasector.

Vooruitblik op 2017
In de Startersatlas wordt tot slot een eerste update gegeven over het aantal start-ups in 2017. Bij het afsluiten van de cijfers voor het eerste kwartaal van 2017 stellen we in Vlaanderen een stijging vast van het aantal starters met 3,23% ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar, van 13.498 naar 13.934 Vlaamse starters. De stijgende trend van de voorbije jaren wordt dus aangehouden. Opgelet: het gaat hier wel om voorlopige cijfers, die nog kunnen evolueren.
In Limburg tellen we voor het eerste kwartaal van dit jaar 1.746 starters, ten opzichte van 1.751 startende ondernemers in de eerste 3 maanden van 2016. Een lichte afname van 0,29%, maar wel – samen met de score van 2016 – het hoogste kwartaalcijfer in 10 jaar tijd. In de andere Vlaamse provincies zien we uiteenlopende evoluties van -4,22% in West-Vlaanderen tot +8,25% in Vlaams-Brabant.