Alarmbel

Er zijn bij UNIZO alarmbellen afgegaan en ze hebben deze keer niets met COVID te maken. Wel met een grote fiscale hervorming waaraan momenteel in opdracht van onze Minister van Financiën in alle discretie wordt gewerkt. Op zich staat UNIZO achter een fiscale hervorming, want onze fiscaliteit kan eenvoudiger en rechtvaardiger. Maar in de praktijk staan belastinghervormingen in ons land maar al te vaak synoniem voor belastingverhogingen.
 
Dat zou deze keer ook het geval kunnen zijn voor de éénpersoonsvennootschappen. We hebben namelijk aanwijzingen dat die in het vizier zullen komen in de zogenaamde ‘strijd tegen de vervennootschappelijking’. Wie ervan uitgaat dat eenpersoonsvennootschappen alleen om fiscale redenen worden opgericht, gaat voorbij aan het feit dat ondernemers dat in de eerste plaats doen om hun privaat vermogen te beschermen tegen schuldeisers.
 
Daarnaast kan je moeilijk stellen dat er geen eerlijke bijdrage is. Uit onze berekeningen blijkt dat, sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting, de fiscale druk op een eenmansvennootschap in het beste geval 32% is en in het slechtste geval 47,5%. Dat is minder dan een gewoon loon, maar een ondernemer neemt dan ook grote risico’s en krijgt niet automatisch een loon. Hij moet er zelf voor zorgen. Dat honoreren is pas fiscale rechtvaardigheid.
 
* Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting ondergaat de eerste 45.000 euro winst van het bedrijf hetzelfde lot als loon. Dividenden worden uitgekeerd aan 30% roerende voorheffing en reserves aan 15%.

Bart Lodewyckx, Gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg

reageer