"Ander openbaar onderzoek noodzakelijk"

In verband met het openbaar onderzoek rond de meest waardevolle kwetsbare bossen vindt ondernemersorganisatie UNIZO Limburg dat de Vlaamse overheid onvoeldoende inspanningen levert om haar burgers te informeren over het openbaar onderzoek dat morgen start.

"De Vlaamse overheid werkt volgens het boekje door het openbaar onderzoek publiek aan te kondigen zoals formeel voorzien is.  Indien het gaat om een project waarbij iedereen mogelijk betrokken of benadeelde partij kan zijn, kan deze klassieke vorm van openbaar onderzoek gebruikt worden. Nu is er echter sprake van een actie waarbij individuele percelen van individuele eigenaars waardevol bos worden.  Individuele burgers en ondernemers hebben mogelijk rechtstreeks financieel nadeel. Ook nu wordt het openbaar onderzoek aangekondigd via de klassieke weg.  We weten allemaal dat de meerderheid van de burgers dit niet leest of ziet en bijgevolg in het ongewisse blijft van de wijziging in de bestemming.  In deze gevallen waarin individuele mensen rechtstreeks nadeel ondervinden zou de Vlaamse overheid deze burgers rechtstreeks moeten informeren.  De Vlaamse overheid heeft zelf de percelen geselecteerd en kent de eigenaars.  Dan is het toch niet zo moeilijkom deze mensen een brief te schrijven om hen te informeren", verduidelijkt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg.

Nu zijn burgers afhankelijk van het initiatief op gemeentelijk niveau, zoals in Dilsen-Stokkem.  Daar brengen de diensten van burgemester Lydia Peeters de eigenaars individueel op de hoogte.  "Wij hebben alle Limburgse gemeentebesturen opgeroepen om dit voorbeeld te volgen.  Wij informeren onze leden ook rechtstreeks en bieden aan de Limburgse steden en gemeenten onze hulp aan om ondernemers die een bezwaar willen indienen te helpen.
We willen absoluut vermijden dat ondernemers nu in het ongewisse blijven en binnen enkele jaren tot de conclusie moeten komen dat de grond waarop ze hun bedrijf wilde uitbreiden onherroepelijk als waardevol bos bestemd werd", aldus Lodewyckx nog.