Bluedeal: voor kmo’s die investeren in waterbesparing of droogtebestrijding

Kmo’s die investeringen doen in waterbesparing of droogtebestrijding worden financieel geholpen dankzij de Bluedeal. Zo kan je als kmo tot 8 juli 2022 een subsidieaanvraag indienen.

De manier waarop water bespaard wordt, gaat erg breed. Ook ondernemingen waarvan water geen deel uitmaakt van de kernactiviteit kunnen in aanmerking komen. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • opvang en zuivering van regenwater
  • zuivering en hergebruik van afvalwater, ongeacht de bron
  • (betere) infiltratie van regenwater of geloosd en zuiver water
  • beheersystemen van opvang, infiltratie, 
  • waterbesparing binnen bestaande processen
  • hergebruik van grijs water
  • leidingwater, grondwater of oppervlaktewater voor laagwaardigere toepassingen (bijv. sanitair, douches, enz.) vervangen door een alternatieve waterbron (hemelwater) 
     

Vooral laagdrempelige investeringen worden ondersteund. Innovatie is een pluspunt, maar geen vereiste. De investeringen dienen wel efficiënt te zijn. De mogelijkheden kunnen dus erg ruim zijn.

De tussenkomst loopt op tot 20% met een maximum van 500.000 euro. Er moet minstens voor 10.000 euro geïnvesteerd worden.

Vragen of meer info?
Stuur een mail naar patrick.buteneers@unizo.be