De laatste druppel

Bart LodewyckxWist u dat we er net het droogste voorjaar sinds 1901 hebben opzitten? Dit dreigt een jaarlijks weerkerend gegeven te worden dat zelfs verergert. Met alle gevolgen vandien voor onze watervoorziening. Hoewel Limburg er relatief beter voorstaat dan de andere Vlaamse provincies, is dit toch een problematiek die alle aandacht verdient. Daarom werkt de overheid aan een zogenaamd ‘afwegingskader’ waarbij bepaalde groepen bij droogte beperkt of geen toegang meer zullen hebben tot bepaalde waterbronnen, terwijl andere groepen voorrang zullen krijgen.

UNIZO vraagt daarom om ‘watergevoelige’ ondernemingen* voorrang te geven voor watertoevoer. Uit een recente UNIZO-bevraging blijkt immers dat twee derde van deze bedrijven geen noodplan heeft om een watertekort op te vangen. Een kwart dreigt in zo’n situatie zelfs zijn activiteiten te moeten stopzetten. Nu heel wat ondernemers volop aan het rechtkrabbelen zijn van de coronacrisis, zou dat voor velen een nieuwe mokerslag zijn. En voor sommigen zelfs de genadeslag. In die optiek vragen wij aan de provincie de aanstelling van een droogtemanager die bedrijven tijdig kan informeren en hen ook kan adviseren over alternatieven.

Maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom zijn er vooral structurele maatregelen nodig om op termijn waterschaarste weg te werken. Laat nu net die langetermijnaanpak en een volgehouden beleid vaak tegengesteld zijn aan de kortetermijnaanpak van onze politici. In een nog niet zo ver verleden had je politici die er prat op gingen om problemen aan te pakken ‘als ze zich voordeden’. De huidige crisis bewijst dat we meer dan ooit nood hebben aan politici die problemen voorzien en ze oplossen ‘nog voor ze zich voordoen’. Want een bijkomende crisis zou de spreekwoordelijke druppel zijn…

* Naast productiebedrijven waar water cruciaal is voor koeling van installaties, gaat het bijvoorbeeld ook over tuincentra, horecabedrijven, wellness- en saunacomplexen, wasserijen, kmo-voedingsbedrijven en lokale brouwerijen.

Bart Lodewyckx - gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg
reageer