Dit is het ideale moment voor wegenwerken

wegenwerkenHet is nu rustig op straat. Enerzijds omdat heel wat ondernemingen door de coronamaatregelen verplicht gesloten zijn. Anderzijds hebben velen zelf noodgedwongen de deuren moeten dichtdoen door een gebrek aan opdrachten of door afwezigheden bij hun personeel. "Hét uitgelezen moment om openbare werken uit te voeren en niet uit te stellen of stil te leggen, uiteraard met de nodige aandacht voor social distancing", roept Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg op. "Bepaalde werken die sowieso op de planning stonden voor binnen afzienbare tijd, zouden waar mogelijk zelfs zoveel mogelijk naar voor gehaald moeten worden." 

UNIZO Limburg dringt er bij lokale besturen, nutsmaatschappijen en andere actoren op aan om nu alles op alles te zetten om zoveel mogelijk wegenwerken afgewerkt te krijgen tegen het einde van de coronaperiode. Het uitstellen of stilleggen van wegenwerken moet in ieder geval maximaal worden vermeden. "En waarom geen werken naar voren schuiven in de planning waar mogelijk?", gooit Bart Lodewyckx van UNIZO Limburg op tafel. "Zo worden getroffen ondernemers bij opheffing van de coronamaatregelen niet geconfronteerd met hinder door werken die al klaar hadden kunnen zijn en die een dubbele overlast veroorzaken, bovenop het verlies door het virus." 

Van winkelstraten tot grote verkeersassen

In de eerste plaats is deze UNIZO-oproep direct van toepassing op de handelscentra en winkelstraten, waar momenteel alle horeca en quasi alle andere zaken gesloten zijn. Op deze locaties kan alvast snel gewerkt worden zonder overlast voor de omliggende ondernemers. 

"Maar ook grote werven op andere locaties mogen niet uitgesteld worden", benadrukt Bart Lodewyckx. "De grote verkeersassen zijn vitaal voor ons economisch weefsel. De huidige periode moet dan ook aangegrepen worden om te zorgen dat we bij een economische heropleving na de coronaperiode met zo weinig mogelijk hinder door openbare werken geconfronteerd worden." 

Ook De Lijn, de Vlaamse Waterweg… zijn eigenaar van heel wat openbaar domein in steden en gemeenten. "We roepen hen dan ook op om niet te aarzelen en de heraanleg en herstellingen van wegen nu uit te voeren. Vanzelfsprekend moeten hierin de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van de werknemers en de regels van social distancing in acht genomen worden", besluit Bart Lodewyckx.

Ook Davy Maesen, directeur Bouwunie Limburg, schaart zich alvast achter de oproep van UNIZO Limburg. "In de bouw mag nog gewerkt worden en het is van groot belang dat zoveel mogelijk bouwbedrijven aan de slag kunnen blijven. We kunnen ons dan ook vinden in het idee om bepaalde werven te versnellen of opnieuw open te stellen, waar dat praktisch mogelijk is. Ik kijk dan vooral naar werven die door corona werden stilgelegd of nog niet werden opgestart, maar waarvan de aanbesteding wel helemaal rond is. Want de doorlooptijd van een openbare aanbesteding duurt maanden. Minder complexe werken, zoals de aanleg van een voetpad, kunnen eveneens mits goede afspraken versneld worden doorgevoerd."

Bouwunie wijst er verder nog op dat voor heel wat werken ook afstemming en samenwerking nodig is met nutsbedrijven. Ook zij moeten hier praktisch gezien kunnen in meegaan. Bovendien moet de vlotte aanvoer van de nodige materialen verzekerd blijven en moet er voldoende personeel beschikbaar zijn om, met inachtname van alle veiligheidsmaatregelen, de werken rond te krijgen. 

Het maximaal uitvoeren en afwerken werken in deze coronatijd veronderstelt ook dat de bevoegde overheden hier de nodige budgetten voor vrijmaken, zodat de bouwbedrijven op tijd betaald kunnen worden.