Een heel klein beetje oorlog

Bart LodewyckxOndernemen in tijden van Corona

Het is alsof we met z’n allen in een heel slechte film terecht zijn gekomen. Wat ons de voorbije dagen is overkomen, had niemand bij de aanvang van dit jaar kunnen voorspellen.

De kans is bovendien reëel dat we in een volledige lockdown gaan. Als dit nodig is voor de volksgezondheid, dan moeten we dat met z’n allen respecteren.

Hoe zwaar en uitdagend dit ook wordt voor u als ondernemer. Als UNIZO willen wij u door deze moeilijke periode loodsen. Met permanente informatie en ondersteuning. Zo zijn momenteel een groot deel van onze medewerkers actief op de Coronalijn  0800 20 750. Hier kan u terecht met al uw prangende ondernemersvragen. De voorbije dagen deden al ruim 9000 ondernemers beroep op deze servicelijn en wij blijven ook de komende dagen en weken stand-by.

 • Daarnaast vindt u de meest geactualiseerde informatie over de coronamaatregelen op www.unizo.be/corona. We updaten deze site meermaals per dag.
 • Blijft u graag automatisch op de hoogte van alle nieuwigheden, schrijf u dan in voor onze coronanieuwsbrief via deze link
   
 • De voorbije dagen heeft de regering al een eerste reeks goede maatregelen genomen. Zo is er de hinderpremie voor handels- en horecazaken via deze link

Daarnaast zijn er tal van fiscale maatregelen genomen die ondernemers meer zuurstof moeten geven om deze periode door te komen:

 • vermindering sociale bijdragen 2020
 • uitstel betaling/vrijstelling sociale bijdragen eerste kwartalen van 2020
 • vereenvoudiging vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) bij onderbreking activiteit
 • crisiswaarborg
 • afbetalingsplan betaling werkgeversbijdragen
 • gespreide betaling personen/vennootschapsbelasting
 • spreiding betalingen btw en bedrijfsvoorheffing
 • vermindering voorafbetalingen zelfstandigen.
 • bekijk hier de Coronasteunmaatregelen die nu van kracht zijn

Voor de aanvraag van uw steunmaatregelen kan u terecht op de site van FOD Financiën

Al deze maatregelen gaan echter niet volstaan. Bij de federale regering dringen we erop aan dat ze heel snel werk maakt van bijkomende tegemoetkomingen, zoals financiële ondersteuning in de vorm van vrijstelling van fiscale en parafiscale bijdragen. Er moeten ook tegemoetkomingen komen voor sectoren die niet onder de sluitingsverplichting vallen, maar wiens business is ingestort door de coronamaatregelen: de eventsector, de reissector, de autocarbedrijven, de logistieke en expeditiebedrijven, heel wat productiebedrijven, ...

Ook eisen we voor deze uitzonderlijke periode de veralgemeende invoering van tijdelijke werkloosheid door overmacht. Daarnaast moet het gewaarborgd loon van grote groepen werknemers die zich ziek melden sneller dan pas na een maand ten laste worden genomen door het RIZIV. Voor onze getroffen bedrijven, die het zo al moeilijk genoeg hebben, is dat anders onbetaalbaar.

Het mag duidelijk zijn; we zijn in staat van een ‘heel klein beetje oorlog’ zoals Stijn Meuris zingt. Uitzonderlijke omstandigheden vragen daarom om uitzonderlijke maatregelen. Dat geldt niet alleen voor onze gezondheid maar ook voor onze economie. UNIZO pleit daarom voor een noodfonds waarin enkele miljarden worden vrijgemaakt om de ondernemingen in alle getroffen sectoren te ondersteunen, want anders zal het aantal faillissementen niet te tellen zijn.

We hebben nood aan een soort Marshall-plan, als we willen dat onze economie na deze crisis terug opveert! Tien jaar geleden heeft de overheid kosten nog moeite gespaard om de banken te redden. De overheid moet nu evenveel inspanningen leveren om onze kmo's te redden. En dat mag wat kosten. Want een economie die niet meer opveert, gaat ons veel meer kosten.

En tot slot: zorg goed voor uzelf en de anderen. Samen krijgen we deze crisis klein! 

Bart Lodewyckx - gedelegeerd bestuurder
reageer