Effecten van Brexit vandaag al voelbaar in Limburg

6 op de 10 exporterende Limburgse bedrijven ondervinden vandaag al nadelige effecten van de Brexit-beslissing, ook al moeten de officiële onderhandelingen over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie nog opgestart worden. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemersorganisaties UNIZO Limburg en VKW Limburg bij 215 Limburgse internationaal actieve bedrijven. Bij de bedrijven die vandaag naar het VK exporteren, heeft 45% schade door duurdere producten omwille van de gewijzigde wisselkoers van het Britse pond. En 1 op 5 stelt vast dat Britse bedrijven nieuwe contracten uitstellen.
Op lange termijn verwachten 7 op 10 bedrijven een daling van de omzet uit hun export naar het VK, waarvan 2 op 10 zelfs een substantiële daling. Om die daling op te vangen lonken de Limburgse bedrijven vooral naar andere landen (8 op 10), of naar meerverkoop in België (1 op 6). 

London calling: 3 op 10 is actief in het VK
Van de bevraagde Limburgse internationaal actieve bedrijven geeft 30% aan te exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Voor 2 op de 3 van deze bedrijven ligt het aandeel van de export naar het VK in hun omzet lager dan 10%. Voor 1 op de 5 bedrijven maakt deze export een aandeel van 10 tot 20% uit, en voor 13% spreken we over een substantieel aandeel tussen 20 en 50% van de omzet.

To Brexit or not to Brexit?
Ook al moeten alle modaliteiten voor de uitvoering van de Brexit nog bepaald worden, toch blijkt de uitslag van het Brexit-referendum van juni 2016 op zich vandaag al belangrijke moeilijkheden te veroorzaken voor 62% van de Limburgse bedrijven die naar het VK exporteren. 55% noteert ook effectief een daling van de omzet uit export naar het VK.
Voor 45% van de bedrijven uit zich dat in het feit dat hun producten voor de Britten duurder zijn geworden door de gewijzigde wisselkoers van het Britse Pond. Nog eens 1 op 5 bedrijven ondervinden vandaag al uitstel van nieuwe contracten of minder bestellingen door Britse bedrijven. Ongeveer 1 op 10 bedrijven stelt zelf beslissingen uit omwille van de onzekerheid.

Indekking tegen wisselkoersrisico’s
Aangezien de wisselkoers benoemd wordt als grootste probleem voor de naar het VK exporterende bedrijven, werd ook doorgevraagd naar initiatieven om zich in te dekken tegen wisselkoersrisico’s. Minder dan 3 op 10 Limburgse bedrijven die exporteren naar het VK dekte zich al van voor het Brexit-referendum in t.o.v. het Britse pond (28%). Ongeveer 1 op 10 deed dit nadien (9%). Voorts is slechts 1 op 3 van plan om dit in de toekomt ook te doen. Wat opvalt is dat vooral kleinere bedrijven niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden op dit vlak. 

“Dit zijn opmerkelijke cijfers die aangeven hoe belangrijk het is om internationaal actieve KMO’s te sensibiliseren”, aldus Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg. “Zeker omdat het gaat om een eenvoudige procedure van risicobeheersing die er ook voor KMO’s is. Die 37% die zich indekt tegen wisselkoersrisico’s is veel te weinig, zeker wanneer we vaststellen dat reeds 28% dit al voor de Brexit-beslissing had ingedekt. Wij kunnen ondernemers enkel aanraden om zich in te dekken, want deze vorm van risico-beheersing is niet alleen weggelegd voor grotere bedrijven. Het is duidelijk dat heel wat kleine en middelgrote bedrijven ook een schakel zijn in het economisch verkeer naar het VK.”

Wat na de Brexit?
Vooruitkijkend naar de effectieve uitstap uit de Europese Unie, verwachten 7 op de 10 bedrijven die vandaag naar het VK exporteren een daling van de omzet uit hun export naar het Verenigd Koninkrijk. Voor 5 op 10 gaat het om een beperkte, voor bijna 2 op 10 om een substantiële daling.

Om die daling op te vangen, lonken 8 op de 10 Limburgse bedrijven naar andere landen om meer naar te exporteren. Voor 1 op de 5 is ook de Belgische markt een terugvalpositie. Opmerkelijk: 16% van de respondenten, eerder kleinere bedrijven, geeft aan het omzetverlies te aanvaarden en de schaal van het bedrijf bewust te verkleinen. Nog eens 1 op 10 is extra strijdvaardig, en plant een eigen vestiging in het VK na de Brexit.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg: “Het is duidelijk dat de Brexit een belangrijk aantal Limburgse bedrijven hard treft. Daarover blijven zeuren heeft echter geen zin. We zullen door de zure appel heen moeten bijten. Gelukkig denkt ook de Limburgse ondernemer er zo over. Positief is in ieder geval dat de overgrote meerderheid van de  Limburgse exporterende bedrijven voorzorgen neemt waar mogelijk, maar tegelijkertijd ook ambitieus is om elders eventuele verliezen van marktaandeel te compenseren en hiervoor hun strategie aan te passen. Makkelijk zal het niet worden, maar met durf en daadkracht gaat moeilijk ook. Zo kennen we onze Limburgse ondernemers.  We hameren er wel op dat ook bij de politici in de eerste plaats de economische en handelsbelangen van onze bedrijven voorop staan.”  

Rondetafel voor ondernemers
Bart Lodewyckx en Ruben Lemmens: “Gezien het belang van de Brexit-problematiek voor onze Limburgse ondernemingen, organiseren VKW Limburg en UNIZO Limburg binnen enkele weken ook een rondetafel met de Limburgse Europarlementsleden Hilde Vautmans en Ivo Belet. Ondernemers kunnen zo via een persoonlijk contact met de EP-leden hun specifieke vragen stellen en ook de verdere ontwikkeling van de onderhandelingen in een rechtstreeks contact blijven volgen.”