Gemeentelijk beleid in Limburg zet stappen voorwaarts

Werkpunten op vlak van dienstverlening, fiscaliteit, mobiliteit, investeringen en communicatie

Het gemeentelijk beleid heeft de afgelopen 6 jaar een sprong voorwaarts gemaakt. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemersorganisaties UNIZO Limburg en VKW Limburg bij 489 bedrijven in onze provincie. Het algemeen gemeentelijk beleid wordt door de Limburgse bedrijven beoordeel met een 6,6 op 10. In 2012 bedroeg dit nog 6,0. Het economisch beleid verbeterde de voorbij 6 jaar iets minder uitgesproken: van 5,8 naar 6,2.

De scores van de Limburgse gemeenten zijn niet uitmuntend, maar onze 44 gemeenten scoren wel duidelijk beter dan het federale (5,48) en het Vlaamse beleid. Enkele opmerkelijke vaststellingen zijn dat bedrijfsleiders die zelf buiten Limburg wonen zijn lovender dan ondernemers die zelf in de gemeente waar hun bedrijf is gevestigd wonen. Grotere bedrijven beoordelen het gemeentelijk beleid positiever dan kleinere bedrijven.

Meest ondernemersvriendelijke gemeente
De Limburgse gemeenten die het best scoren op vlak van ondernemernemersvriendelijkheid (mobiliteit, fiscaliteit, ruimte en dienstverlening) zijn:

  1. Lanaken (7,1)
  2. Bilzen (7,1)
  3. Tessenderlo (7,0)
  4. Meeuwen-Gruitrode (6,8)
  5. Dilsen-Stokkem (6,7)

De Limburgse gemeenten die het minst goed scoren op vlak van ondernemersvriendelijkheid (mobiliteit, fiscaliteit, ruimte en dienstverlening) zijn:

  1. Maaseik
  2. Sint-Truiden
  3. Beringen
  4. Hasselt
  5. Maasmechelen

Het is een opmerkelijke vaststelling dat, op Genk na, de 4 grootste Limburgse gemeenten uitgesproken lager scoren als het gaat om dienstverlening aan bedrijven.

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “De resultaten van deze bevraging onderstrepen nogmaals het belang van lokaal beleid. Het gemeentelijk beleid staat dicht bij de ondernemer. Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat voor ondernemers de Dorpsstraat minstens zo belangrijk is als de Wetstraat in Brussel. Wij pleiten dan ook voor voldoende aandacht voor ondernemerschap op lokaal niveau.  Anderzijds is het jammer vast te stellen dat er nog altijd een groot verschil is in het niveau van dienstverlening tussen de verschillende Limburgse steden en gemeenten. Tot slot blijft de provincie als beleidsorgaan belangrijk, ook voor ondernemers. Uit onze bevraging blijkt dat een meerderheid van ondernemers pleit voor het behoud van het provinciaal niveau. Dit kunnen we alleen maar onderschrijven, maar het belet ons niet om te blijven ijveren voor een modern en efficiënt provinciebeleid.”

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: "De Limburgse bedrijfsleiders evalueren het gemeentelijk beleid heel wat beter dan zes jaar geleden. Toch merken we ook dat de dienstverlening door de gemeentelijke diensten er globaal niet beter op werd en dat er op vlak van fiscaliteit, mobiliteit, investeringen, communicatie met de bedrijven of bewegwijzering weinig vooruitgang werd geboekt of soms zelfs de verkeerde richting uitging. Gelukkig zien we ook heel wat gemeenten die het goede voorbeeld geven en sterk gewaardeerd worden door hun ondernemers. We hopen dat dit een stimulans mag zijn om voluit werk te maken van een ondernemersvriendelijk beleid als speerpunt voor de nieuwe legislatuur. Opvallend is dat, hoewel de animo voor gemeentelijke fusies bij ondernemers groeit, grotere gemeenten niet altijd garant staan voor betere dienstverlening t.a.v. bedrijven. Het belang van een sterke provincie  Limburg voor het vrijwaren van de ecomische belangen van onze regio staat echter buiten kijf."

Mobiliteit en bereikbaarheid grootste actiepunten
Mobiliteit en bereikbaarheid stijgt met stip tot dé prioriteit bij uitstek voor de Limburgse ondernemers. 61% zet dit in zijn top 3 t.o.v. 48% in 2012. Gemeenten investeren te weinig in infrastructuur (dixit 42% van de bedrijven) en de communicatie bij wegenwerken worden er niet beter op (onvoldoende zegt 38%). Minder dan 2 op 3 bedrijven is vlot bereikbaar voor bezoekers en leveranciers (voldoende bewegwijzering).

Lagere lokale belastingen blijven op 2. Meer dan de helft van de bedrijven vindt dat de geleverde gemeentelijke dienstverlening niét in verhouding staat tot de betaalde belasting. Nieuw op 3: Limburgse bedrijven willen meer betrokkenheid bij het gemeentelijk beleid. Slechts 1 op 3 is hierover vandaag tevreden.

Ruimte om te ondernemen, in 2012 nog op plaats 1, werd als lokale beleidsprioriteit iets minder urgent (toch nog 37% in top 3). In zijn geheel steeg het actief aanbod aan bedrijventerreinen de voorbije zes jaar, maar de spreiding daarvan over Limburg blijft erg problematisch. 

Communicatie tussen ondernemers en gemeenten blijft heikel punt
Een opvallende vaststelling is dat nog altijd de helft van de bedrijven (47%) het gemeentelijk aanspreekpunt voor bedrijven niet kent. Slechts 28% deed er al beroep op. Lommel scoort hierop het best met 68%. Daarnaast zijn Diepenbeek en Tongeren het meest gekend. 2 op 3 bedrijven (64%) wordt niet geïnformeerd over aanbestedingen of offertevragen van de eigen gemeente. Ook dat is nauwelijks beter dan in 2012 (68%). Genk, Hamont-Achel, Tessenderlo en Lanaken geven hier het  goede voorbeeld.

Limburgse bedrijven pleiten voor fusies en behoud van de provincie
In vergelijking met zes jaar geleden wint de gemeentelijke fusiegedachte duidelijk terrein bij ondernemers. Voor 12% is dit zelfs voornaamste manier om de werking van gemeenten efficiënter te maken. Maar niet minder dan 2 op 5 ondernemers vindt dat zijn gemeente best zou fuseren.Naast in de gemeenten die volgend jaar al Oudsbergen en Pelt gaan vormen, is er ook in Maaseik, Diepenbeek, Bilzen, Bree, Lummen, Tessenderlo, Hamont-Achel en Alken 50% of meer van de ondernemers overtuigd. 

Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders willen het behoud van de Provincie Limburg
Met een gemiddelde score van 6 op 10 qua belangrijkheid wil men de provincie als beleidsniveau liever niet kwijt. Opvallend: zij die zelf buiten Limburg wonen zijn hier relatief nog meer van overtuigd (6,5 op 10). 2 op 3 van de Limburgse ondernemers stelt bovendien dat het behoud van een sterke provincie Limburg belangrijk is om de economische belangen van de onze regio te verdedigen.

BestandLees hier het volledig rapport.