Hebben ondernemers vakantie?

3 op 10 ondernemers werken tijdens vakantie aan toekomst van zaal - ​​​​

6 op 10 blijven bereikbaar voor klanten

1 op 4 doet beroep op tijdelijke krachten

Slechts 3 op 10 houden vast aan bouwverlof. In bouwsector zijn dit 3 op 4

Limburgse ondernemers nemen gemiddeld 2 tot 3 weken per jaar vakantie. In hoofdzaak om leuke en ontspannende dingen te doen met familie en vrienden, maar 3 op 10 ondernemers werken tijdens de vakantie ook aan de toekomst van hun zaak. Voor 6 op 10 ondernemers betekent vakantie dat de onderneming effectief gesloten is, al geeft een even groot aantal aan dat ze bereikbaar blijven voor klanten. 

De zomer blijft alvast populair als vakantieperiode: 3 op 4 ondernemers nemen hun vakantie in de zomer, waarvan 3 op 10 vasthoudt aan het bouwverlof. In de bouwsector is dit 73%. Voor 3 op 10 ondernemers is het vakantiegedrag in de afgelopen wel gewijzigd: ze zeggen minder vaak te gaan, of nemen kortere vakanties dan voorheen. Redenen om niet op vakantie te gaan zijn werk dat blijft liggen, geen inkomsten tijdens de vakantieweken, geen personeel om op terug te kunnen vallen, klanten die in de kou blijven staan en een gebrek aan een vakantiebudget.

Ongeveer 1 op 4 van de ondervraagde ondernemers werkt met tijdelijke krachten (jobstudenten, flexijobs, …), al doet de meerderheid hiervan dit gedurende het hele jaar en niet enkel in de zomermaanden. Tijdelijke krachten worden aangetrokken om piekmomenten op te vangen en omdat ze goedkoper zijn dan vaste krachten.
  
UNIZO Limburg Vakantiebevraging juli 2019

Eindelijk zomer. Tijd voor een luie strandvakantie, een lange roadtrip of een actieve wandelvakantie. Verdiend na een heel jaar werken.
Maar hoe doe je dat als zelfstandige ondernemer, op vakantie gaan? De onderneming sluiten, kan niet altijd zomaar. Bovendien blijven mails en brieven aankomen. Een klant twee of meer weken laten wachten op een antwoord, is soms moeilijk. Ondernemers zijn en blijven de enige verantwoordelijke voor hun zaak.

UNIZO Limburg bevroeg 249 ondernemers over hun vakantieplannen. Zelfstandige ondernemers met en zonder personeel. Eigenaars van kleine en middelgrote bedrijven. Seizoensgebonden of een drukte gedurende het hele jaar. Geen enkele ondernemer en onderneming is hetzelfde. Toch komen er uit de bevraging enkele opmerkelijke vaststellingen.

Ondernemers nemen gemiddeld 2 tot 3 weken vakantie per jaar

Ondernemers zien alvast het belang van vakantie in: slechts 12% geeft aan geen (3%) of slechts minder dan een week (9%) vakantie per jaar te nemen. In totaal bijna 6 op 10 Limburgse ondernemers nemen 2 tot 3 weken per jaar (56%). 
Ongeveer 1 op 10 wilt op jaarbasis meer dan 4 weken nemen – weliswaar uiteraard niet altijd aaneengesloten.

Zomer blijft populair

Maar liefst 3 op de 4 ondervraagde ondernemers nemen hun vakantie in de zomer: 3 op 10 houden vast aan het bouwverlof, en nog eens 43% neemt vakantie op een ander moment in de zomer.
In de bouwsector neemt 73% van respondenten vakantie tijdens bouwverlof. In de andere sectoren volgt telkens ca. 25% het bouwverlof als periode om zelf op vakantie te gaan of om collectief te sluiten.

Van alle bevraagde ondernemers geven 2 op de 3 wel aan dat hun vakantiegedrag de laatste jaren gewijzigd is: 

  • 3 op 10 ondernemers zeggen minder vaak op vakantie te gaan.
  • Nog eens 3 op 10 nemen kortere vakanties.
  • En 1 op 10 gaat minder in de zomermaanden dan vroeger (13%). 

Opvallend: tegelijkertijd geeft ook 1 op 5 ondernemers aan dat ze net vaker op vakantie gaan dan enkele jaren geleden.

"Ik ben er even niet"...of toch wel?

Van de Limburgse ondernemers die op vakantie gaan, sluiten bijna 6 op 10 ook effectief hun onderneming tijdens de vakantieperiode (56%). 1 op 4 kan een beroep doen op personeel om de zaak tijdens de vakantie open te houden. 
De andere ondernemers zoeken tussentijdse oplossingen met familie (9%) of werken zelf nog gedeeltelijk tijdens hun vakantie (op afspraak of met aangepaste openingsuren; 9%).

In totaal zeggen 6 op 10 ondernemers bereikbaar te blijven op vakantie: 4 op 10 garanderen een continue bereikbaarheid via mail en telefoon, en 1 op 5 is enkel bereikbaar voor noodgevallen – via een tussenpersoon of rechtstreeks voor klanten. 
1 op 4 plant specifieke momenten in om mails of telefoonboodschappen te beantwoorden. Slechts 14% is niet bereikbaar tijdens de vakantie.

Tijd om het aangename aan het nuttige te koppelen

Van de ondernemers die op vakantie gedaan, doen ruim 9 op de 10 dit in hoofdzaak om leuke en ontspannende dingen te doen met vrienden of familie (88%). Toch wordt het aangename ook vaak aan het nuttige gekoppeld: 3 op 10 ondernemers werken ook aan de toekomst of strategie van hun onderneming, en nog eens 2 op 10 werken hun administratie bij.

Nochtans is op vakantie gaan niet altijd evident...

De voornaamste reden voor ondernemers om niet of minder op vakantie te gaan, is werk dat blijft liggen (voor 60%). 
Andere belangrijke redenen zijn geen inkomsten tijdens een vakantie (voor 4 op 10), geen personeel om op terug te kunnen vallen (voor 1 op 3) en klanten die in de kou blijven staan (voor 1 op 4). Voor eveneens bijna 1 op 4 is ook het beschikbare budget een belangrijke reden. 
Het imago (5%) of de concurrentie (3%) hebben geen invloed op vakantieplannen.

Uitsmijter: werken met tijdelijke krachten?

Ongeveer 1 op 4 van alle respondenten werkt met tijdelijke krachten (jobstudenten, flexijobs, …) in hun onderneming: slechts 5% doet dit enkel in de zomermaanden, bijna 1 op de 5 doet dit gedurende het hele jaar (17%).

Redenen om tijdelijke krachten aan te trekken zijn: om piekmomenten op te vangen (voor 9 op 10 ondernemers), omdat ze goedkoper zijn dan vaste krachten (voor 4 op 10) of om vakantie van het vast personeel op te vangen (voor 1 op 4).

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “Vakantie nemen is belangrijk voor iedereen. Het zorgt immers voor een nieuwe adem en voor de nodige energie om op hetzelfde niveau door te gaan. En dit geldt des te meer voor zelfstandige ondernemers. Het is dan ook verheugend om vast te stellen dat het merendeel van de Limburgse ondernemers voldoende vakantie neemt op jaarbasis. Uiteraard houden ondernemers er niet van om werk te laten liggen of om klanten in de steek te laten, maar tijd om te rusten én om te herbronnen is nodig om er te kunnen blijven staan. 
3 op 10 van onze ondervraagde ondernemers geven aan de vakantie ook te gebruiken om te werken aan de toekomst van hun zaak. Een belangrijke vaststelling uit dit onderzoek. Het loont namelijk om als ondernemer niet een heel jaar door te blijven racen, maar om af en toe de handrem op te trekken. En om dan aan je zaak te werken, in plaats van enkel in je zaak. Een mooie zomer gewenst!”

Meer info?