Historisch: pensioen zelfstandigen wordt verhoogd!

"Dit is een ronduit historisch moment. Een mijlpaal!" Danny Van Assche (gedelegeerd bestuurder UNIZO) en Bart Lodewyckx (gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg) zijn enthousiast om zowat hét hoogtepunt te beschrijven in de recente geschiedenis van de zelfstandigenpensioenen. Nu donderdagavond ook de plenaire vergadering in de Kamer haar zegen gaf voor de afschaffing van de zogenaamde 'correctiecoëfficiënt', komt er een einde aan een instrument dat zelfstandigen al sinds 1984 eenzelfde wettelijk pensioen als werknemers met hetzelfde inkomen ontzegde.

“Terwijl zelfstandigen tot nog toe vrede moesten nemen met 69% van het pensioenbedrag dat werknemers met hetzelfde inkomen kregen, zullen ze voortaan exact dezelfde pensioenrechten opbouwen. UNIZO vecht al decennialang tegen deze discriminatie. De gelijkschakeling stond al in het regeerakkoord en kmo-minister Clarinval heeft namens de bestuursploeg ook woord gehouden. Voor ons is dit een absolute hoogdag”, aldus Bart Lodewyckx. “Ter verduidelijking: elk loopbaanjaar zal zelfstandigen vanaf 2021 ruim 40% extra pensioen opleveren. De nieuwe pensioenberekening geldt voor de pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2022. Voor alle jaren tot en met 2020 wordt het pensioen nog berekend volgens het oude systeem.”

Meer info vind je hier.