Historisch: UNIZO-eis voor gelijk pensioen komt er!

In deze bijzondere tijden kunnen we niet vaak met goed nieuws komen. Maar toch is het er. Herinner u de niet aflatende strijd die we de voorbije jaren vanuit UNIZO voerden voor een gelijk pensioen voor zelfstandigen.

Twee jaar geleden lanceerden we zelfs de UNIZO Dag van het (on)gelijk pensioen voor zelfstandigen om onze boodschap kracht bij te zetten. Die dag viel vorig jaar nog op 9 september en dit jaar gelukkig wat later. Na die dag betaalt u voor de rest van het jaar nog wel pensioenbijdrage, maar u bouwt geen pensioenrechten meer op. Die ongelijke behandeling kwam door een historische berekeningswijze waarbij slechts 2/3 van uw inkomen in aanmerking kwam voor uw pensioen. Terwijl u wel op uw hele inkomen de bijdrage betaalt.

Wij vonden dat onrechtvaardig en vooral onaanvaardbaar. Welnu, aan deze ongelijkheid wordt een einde gemaakt. De federale regering besliste recent dat de pensioenen van zelfstandigen vanaf 2021 eindelijk op dezelfde manier berekend zullen worden als werknemers. Daarnaast heeft de ministerraad een akkoord bereikt om de minimumpensioenen voor zelfstandigen gevoelig te verhogen. UNIZO heeft daar jarenlang strijd voor gevoerd en deze beslissing mag gerust historisch genoemd worden.

Toch blijft er nog veel werk aan de winkel, want het sociaal statuut van de zelfstandige kan nog verder verbeterd worden. Ondernemen is springen, maar wie voor het vangnet van vele anderen zorgt, verdient er zelf ook minstens één. En dat is nog veel te zwak. Laat dat in deze tijden meer dan ooit duidelijk zijn.

Bart Lodewyckx
Gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg

Meer over: Belangenbehartiging, Pensioen zelfstandige
Thema: Actueel