Hoe staat het nu met de Noord-Zuid verbinding?

Enkele maanden geleden werd de procedure “complexe projecten” opgestart voor de Noord-Zuid verbinding.  

Hiermee wordt een belangrijke nieuwe start genomen voor de realisatie van deze belangrijke verkeersverbinding tussen Noord en Midden Limburg, na twee eerdere procedure die vast liepen bij de Raad van State.  Momenteel wordt een startbeslissing door de Vlaamse regering voorbereid.  Hierna kan het onderzoek starten naar de alternatieven om deze verbinding te realiseren.

Tunnel, omleidingsweg en andere alternatieven kunnen bekeken worden.  Daarna zal de Vlaamse regering een voorkeursbesluit nemen waarin 1 alternatief gekozen en verder uitgewerkt wordt.  Kenmerkend aan de procedure “complexe projecten” is dat getracht zal worden overeenstemming te bereiken over het uit te werken tracé vooraleer vergunningsprocedures opstarten.  

Dit zal ook tijd vragen maar levert het voordeel dat een beslissing niet meer kan betwist worden door jarenlange rechtszaken.  Wij hopen dan ook dat binnen enkele jaren definitief kan gestart worden met het afwerken van de Noord-Zuid verbinding.  Wij volgen dit belangrijke dossier van nabij op via onze vertegenwoordiging in de procedure “complexe projecten”.  

Meer info : Patrick Buteneers 0496 101 769 en via www.complexeprojecten.be