Hoogspanning

Hoewel ze niet in een bruine envelop toekomt, heeft uw elektriciteitsfactuur veel weg van een verdoken belastingbrief. Dit is niet alleen te wijten aan de elektriciteitsprijs op zich, maar wel aan een resem heffingen, bijdragen en toeslagen die via de nettarieven doorgerekend worden in uw elektriciteitsfactuur. 

De energiekost vertegenwoordigt bij ons minder dan de helft van het totale  stroomfactuurbedrag. De rest zijn dus belastingen. Gevolg: de elektriciteitsfactuur ligt in Vlaanderen een stuk hoger dan in de ons omringende landen, wat onze concurrentiepositie aantast. Onze Vlaamse ondernemers betalen bovendien meer dan hun collega’s in Brussel en Wallonië, wat onaanvaardbaar is. Daarom pleit UNIZO al geruime tijd voor twee zaken. Ten eerste, dat uw factuur wordt gezuiverd van ‘niet-elektriciteitsgebonden’ heffingen en toeslagen, waardoor de vlag de lading dekt. En ten tweede pleit UNIZO voor de invoering van een zogenaamde ‘energienorm’, naar analogie met de loonnorm. Die moet er voor zorgen dat onze elektriciteitsprijzen niet sneller kunnen stijgen dan in onze buurlanden. 

Deze energienorm is reeds beloofd maar we wachten op de uitvoering in de praktijk. Ze moet er nu komen, en dringend.  Want in een land dat op het vlak van lasten reeds tot de top behoort, willen wij niet dat onze ondernemers nog meer onder (hoog)spanning komen.
 

Bart Lodewyckx, Gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg

reageer