Houding ACV Limburg is onbegrijpelijk

Ondernemersorganisatie UNIZO Limburg vindt de kritiek van de vakbond ACV Limburg op de vrijstelling van de patronale bijdrage bij de eerste aanwerving onbegrijpelijk. “We snappen niet dat de vakbond tegen een maatregel is die voor extra tewerkstelling zorgt. Je zou verwachten dat de vakbond dit zou toejuichen. Hebben ze dan liever werkloosheid in plaats van extra jobs?”, vraagt Bart Lodewyckx, directeur van UNIZO Limburg, zich af.
Het wegvallen van de patronale bijdrage bij de eerste aanwerving is een verruiming van een bestaande maatregel waarvan in het verleden al bewezen is dat die werkte. “Volgens berekeningen van de overheid zal het schrappen van de patronale lasten 2.300 nieuwe banen opleveren in Limburg. Dat is een halve Ford Genk”, aldus Lodewyckx.

Goed voor de maatschappij
Volgens UNIZO Limburg is de regeringsmaatregel eerder een besparing dan een kost voor de sociale zekerheid. “Iemand die een job heeft kost de maatschappij minder dan iemand die werkloos is. Want er moet dan geen werkloosheidsuitkering betaald worden. Bovendien krijgt de overheid extra inkomsten via belastingen”, zegt Lodewyckx.

“Indien er misbruik wordt gemaakt, zijn wij de eerste om die samen met de vakbond aan te pakken. Maar het is blijkbaar een beproefde methode van de vakbond om te focussen op de mogelijke 1% aan misbruiken en de 99% aan positieve gevolgen straal te negeren. Door deze houding van de vakbond worden ondernemers in de hoek van de profiteurs geplaatst, terwijl ze risico nemen en voor tewerkstelling zorgen”, zegt Lodewyckx.
Volgens UNIZO Limburg is de waarschuwing voor de misbruiken bovendien achterhaald. “Er bestaan al jaren forse verminderingen voor de aanwerving van de eerste werknemer. Er zijn totaal geen indicaties over grote vormen van misbruiken uit het verleden”, zegt Lodewyckx.

Stimulans voor extra tewerkstelling
Het schrappen van de patronale bijdrage bij de eerste aanwerving is een stevige duw in de rug van het ondernemerschap. “De ervaring leert dat de eerste aanwerving voor een ondernemer de moeilijkste is. Eens dit is gebeurd, is de drempel om bijkomende aanwervingen te realiseren veel minder groot. De maatregel heeft met andere woorden een hefboomeffect en is dus een erg gunstig voor de tewerkstelling in Limburg”, aldus Lodewyckx.

Extra tewerkstelling graaft geen put
Tot slot bedraagt de impact van de extra tewerkstellingsmaatregelen minder dan 1% van de totale ontvangsten van de RSZ. “Dat lijkt ons geen gat in de begroting te zullen veroorzaken. Mogen we er nog aan toevoegen dat er andere dingen zijn met een grotere maatschappelijke kost:  1 dag staken kost 2,5 keer meer dan het jaarlijks toepassen van deze maatregel …”, besluit Lodewyckx.

 

Meer over: Sociale zekerheid, Verzekeringen, Aanwerven, Starten
Thema: Actueel