KMO Rapport: Limburgse bedrijven worden gezonder maar aandacht nodig voor voldoende rendabiliteit

  • Limburgse bedrijven worden productiever voor het eerst in 4 jaar: ze kunnen in vergelijking met de personeelskost eindelijk meer toegevoegde waarde realiseren: daling van de loonkosten laat zich gevoelen! 
  • Limburg kent sterkste stijging in productiviteit van alle Vlaamse provincies
  • Schuldgraad neemt verder af: minder schulden is meer ruimte om te investeren!
  • Aandacht voor rendabiliteit: Limburgse kmo’s behouden hun positie maar rest van Vlaanderen zakt
  • IT sector meest rendabel en laagste schulden, ondanks lage productiviteit door relatief hoge lonen
  • Eigen vermogen van de Limburgse kmo’s groeit verder aan, hetzij wel minder snel dan in de rest van Vlaanderen

“In vergelijking met de andere provincies halen we geleidelijk onze achterstand in. De conclusie is dat de gezondheid van onze kmo’s verbetert. Medicijnen zoals de loonkostenverlaging werpen hun eerste vruchten af. Het blijft echter een noodzaak om iedere dag kostenbewust en zonder voorbarige euforie te ondernemen," zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg.

1.    Productiviteit
Inzake productiviteit (zijnde de verhouding van het totaal van de personeelskosten ten opzichte van de totale toegevoegde waarde) verbetert de situatie van de Limburgse ondernemingen voor het eerst sinds 3 jaren van terugval. De mediaanwaarde voor de bruto toegevoegde waarde versus personeelskost ligt in Limburg op 170,32 % en ligt slechts 0,66 procentpunt onder het Vlaamse gemiddelde van 170,98. Limburg volgt hiermee de stijgende trend van de productiviteit in de overige Vlaamse provincies. Meer nog, in 2015 kende onze provincie de sterkste stijging van alle Vlaamse provincies. Vervoer/logistiek en de immobiliënsector behouden hun topscores inzake productiviteit met respectievelijk 217 % en 201 %. Het minst productief zijn de IT sector, het ontwikkelen van bouwprojecten en diensten aan personen met een ratio van minder dan 146 %.

2.    Schuldgraad
Op het vlak van de schuldgraad scoort Antwerpen opnieuw slechter (hoe lager de score, hoe beter de schuldpositie). In Antwerpen hebben de KMO’s dus hogere schulden in vergelijking met de rest van Vlaanderen. De Limburgse bedrijven komen op een schuldgraad van 61,55 % en komen van 66 % in 2011.Hiermee ligt de schuldgraad niet iets onder het Vlaams gemiddelde van 61,77 %. De sector “verschaffen van accommodatie heeft in Limburg met 85 % de hoogste schuldgraad. Het minst schulden in verhouding tot het totaal vermogen zien we bij de IT sector met 44,9 %. Op 10 jaar zien we overal dezelfde dalende trend. Positief dus, want minder schulden maakt dat er meer ruimte is om te investeren.

3.    Rentabiliteit
De nettorentabiliteit van het eigen vermogen na belastingen, een graadmeter voor het rendement van de geïnvesteerde middelen blijft in Limburg op hetzelfde niveau sinds 2013 maar blijft ook onder het niveau van de overige Vlaamse provincies. In 2015 leverde elke 100 euro die in Limburgse bedrijven geïnvesteerd werd 7,72 euro winst op. De IT sector is het meest rendabel in Limburg met een rendabiliteit van 13,7 %. Het minst rendabel is de agro industrie met 4 %.
De rendabiliteit ligt het hoogst in Vlaams-Brabant. Ook Oost-Vlaanderen en Antwerpen scoren iets hoger in vergelijking met het cijfer voor Vlaanderen. 

4.    Eigen vermogen
Het eigen vermogen geeft de eigen financiële basis van de onderneming weer. Het eigen vermogen neemt toe wanneer de onderneming opbrengsten genereert, maar neemt af in geval van een negatief resultaat of uitkering van dividenden. Sinds 2010 nemen we een stijgende trend in de mediaanwaarde van het eigen vermogen van de KMO’s waar. In Vlaanderen bedraagt de mediaanwaarde van het eigen vermogen per eind 2015 88.707 euro. Dit is een stijging van 23,23 % ten opzichte van 2010. Voor de Limburgse KMO’s komt de mediaanwaarde uit op 84.536 euro, of een stijging van 21,26 over de afgelopen vijf jaar.

Algemene situering van het KMO-Rapport
In 2008 werd voor het eerst het KMO-Rapport gepubliceerd. De initiatiefnemers UNIZO en Graydon wilden op die manier een allesomvattend beeld schetsen van de financiële gezondheid van de Vlaamse KMO’s. De hoofddoelstelling van het rapport blijft met deze achtste editie dezelfde als bij de start, met name het in kaart brengen van de financieel-economische gezondheid van de KMO’s over een langere periode. Dit rapport focust op de periode van 2005 tot en met 2015 voor alle data die we uit de jaarrekeningen halen.