Limburgs ondernemersvertrouwen blijft stijgen

Het vertrouwen van de Limburgse ondernemer stijgt in januari 2017 opnieuw. De Polsslag Ondernemend Limburg van VKW Limburg en UNIZO Limburg zet met +13,9 het beste resultaat neer sinds begin 2011. Zowel de evaluatie van het voorbije vierde kwartaal (+11,5) als de prognose voor het eerste kwartaal van 2017 (+16,2) dragen bij tot dit resultaat. De Limburgse economie presteert hiermee al acht opeenvolgende kwartalen op een positief niveau.

De groothandel en de productiesector blijven de koplopers in de Limburgse economie. De detailhandel zet een stevige sprong vooruit en kent de beste POL-score sinds april 2007. Qua grootte zijn het de grote bedrijven tussen de 100 en 249 werknemers die de beste prestaties leveren. De kleine bedrijven met minder dan 20 werknemers blijven gestaag groeien en kijken hoopvol naar het eerste kwartaal van 2017. De grootste bedrijven met meer dan 250 werknemers scoren zoals verwacht hoog, maar verwachten wel als enige een daling van het sentiment begin 2017.

Gemiddeld gezien lag de POL over heel 2016 op +11,8 en moet daarmee enkel de jaren 2006 en 2007 laten voorgaan. Uit de Outlook 2017 bevraging blijkt bovendien dat meer dan helft van de Limburgse bedrijven ervan overtuigd is dat 2017 nog beter zal worden. Het enthousiasme over het regeringsbeleid zit daarentegen duidelijk in dalende lijn. Het algemene beleid van beide regeringen wordt wel nog lichtjes positief beoordeeld, maar zeker voor de federale regering wordt de marge erg krap (5,09 op 10). Gekeken naar de beoordelingen per beleidsdomein zijn de inspanningen om de arbeidsmarkt flexibeler te maken de enige die hoger gewaardeerd worden dan vorig jaar. Geen enkel domein haalt echter meer dan de helft van de punten, ook de verlaging van de loonkostenhandicap niet (meer). Het uitblijven van de maatregelen om de belastingdruk te verlagen (cfr. vennootschapsbelasting) wordt zwaar op de korrel genomen. Het meest verbolgen zijn de Limburgse ondernemers over het beleid inzake mobiliteit en bereikbaarheid. Er is volgens de Limburgse bedrijven nog veel werk aan de winkel…

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “Het Limburgs ondernemersvertrouwen blijft op koers, met een positief POL-cijfer voor het achtste kwartaal op rij en zelfs het hoogste cijfer sinds 2011. Een sterk signaal is bovendien dat het vertrouwen bij de ondernemingen met minder dan 20 werknemers een grote sprong voorwaarts zet, waardoor ze aansluiting vinden bij de grotere ondernemingen. Zij kijken alvast met een open vizier naar 2017. Het is dan ook aan ons als ondernemersorganisatie om deze kleine en middelgrote spelers op weg te helpen om te durven groeien, investeren, innoveren en internationaliseren. Op die manier worden de kleine ondernemingen van vandaag de grote bedrijven van morgen.

Voorwaarde is dan wel dat voor onze KMO’s een gelijk speelveld en vooral fiscale rechtvaardigheid gecreëerd wordt. Zodat het vertrouwen en de goesting om te ondernemen van onze eigen kleine en middelgrote ondernemingen door het beleid in ons land gewaardeerd, ondersteund en beloond wordt.”

Bestand