Limburgs ondernemersvertrouwen herstelt van eindejaarsdip

POL april 2016: +11,1

  • Vooruitzichten 2de kwartaal op één na hoogste sinds 2007
  • Voorbije kwartaal slechts licht beter dan voorgaande
  • Dienstensector neemt koppositie, bouw kwakkelt
  • Kleine meerderheid detailhandelaars optimistisch

De Polsslag Ondernemend Limburg van UNIZO Limburg en VKW Limburg herstelt in april 2016 van de lichte achteruitgang die in januari (+8,4) werd opgetekend en knoopt opnieuw aan bij het niveau van oktober (+11,3). Het herstel van het Limburgse ondernemersvertrouwen is vooral te danken aan de sterke vooruitzichten voor het komende kwartaal, met +12,8 de op één na meest optimistische vooruitblik sinds eind 2007. Het afgelopen kwartaal werd met +9,5 slechts licht beter gequoteerd dan het voorgaande. Terwijl er in de bouwsector duidelijk de klad in zit, floreren de dienstenbedrijven en zien we voor het eerst sinds lang een kleine meerderheid positievelingen in de detailhandel. Er blijft een duidelijke tweedeling:  bedrijven met minder dan 20 werknemers zijn minder uitgesproken positief dan grotere collega’s.

Bart Lodewyckx, directeur UNIZO Limburg: “De stijging van de POL na de lichte daling van vorig kwartaal is goed nieuws. Dat is altijd welkom in een stroom van negatieve berichten over mislukt sociaal overleg, gaten in de begroting en faillissementen. En dan hoeven we het nog niet te hebben over de impact van de terreurdreiging op onze economie. Een positief en stijgend POL-cijfer is des te meer een sterk signaal, aangezien dit van onze Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders zelf komt. Het gaat om hún aanvoelen, hún terugblik en hún verwachtingen. Laten we dit positivisme dan ook duidelijk aangrijpen en in de kijker zetten, als tegengewicht voor de negatieve teneur van de laatste tijd. Onze ondernemers hebben goesting om te ondernemen, laten we die goesting dan ook ondersteunen en uitdragen.”

Jos Stalmans, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Het vertrouwen van de Limburgse ondernemer blijft meer dan overeind. Geen hoerastemming, maar onze Limburgse bedrijven kijken met een positieve blik vooruit, blijven aanwerven en investeren in de toekomst. De recente verschrikkelijke gebeurtenissen in Brussel zullen zich wellicht ook economisch nog gaan laten voelen. We zijn er wel van overtuigd dat onze Limburgse ondernemers zich hierdoor niet uit het lood laten slaan. Van de federale regering verwachten we wel dat ze straks terug verderzet met de reorganisatie van ons land en de noodzakelijke structurele hervormingen. Want enkel dan kunnen we eindelijk aansluiting vinden bij echte economische groei. Het huidige inflatieniveau van boven de 2% is hierbij allesbehalve positief nieuws. De effecten van de taxshift dreigen zo versneld tenietgedaan te worden. De gedane inspanningen moeten dus worden verder gezet en nog versterkt. Met voorop een dringende hervorming van de loonvormingswet van 1996.”