Limburgse bedrijven handhaven hoog investeringsritme

Limburgse bedrijven handhaven hoog investeringsritme
Verlaging vennootschapsbelasting zou 9 op 10 nog meer doen investeren

De groeiambitie van onze Limburgse bedrijven zorgt ervoor dat zij hun investeringen op een hoog niveau blijven aanhouden: maar liefst 2 op de 3 Limburgse bedrijven hebben concrete investeringsplannen in de komende 12 maanden. Dat blijkt uit het derde investeringsrapport van ondernemersorganisaties UNIZO Limburg en VKW Limburg bij 420 Limburgse werkgevers.

Naast de groeiambitie blijkt ook de aantrekkende economie een belangrijke drijfveer om meer en sneller te investeren. Investeringen in uitrusting en machines zijn de voornaamste investeringspost, maar ICT-infrastructuur, e-commerce en strategievorming komen opvallend sterker op het voorplan. Bij 3 op 10 bedrijven die investeren in vaste activa worden door de investeringen ook bijkomende jobs gecreëerd. De te hoge fiscale en sociale lasten in ons land worden nog nadrukkelijker genoemd, door 1 op 2 bedrijven, als het voornaamste obstakel. Ook gebrek aan eigen middelen en de administratieve overlast stijgen met stip als obstakel dat er toe leidt dat men niét of minder investeert. 

Een algemene en permanente loonlastenverlaging blijft de absolute prioriteit voor het Limburgs bedrijfsleven om investeringen te stimuleren. Maar opvallend: een verlaging van de vennootschapsbelasting naar 25% zou voor 9 op 10 bedrijven een duidelijke positieve invloed op hun investeringsgedrag hebben.

PDF icon20170426_pb_unizo-vkw_limburg_investeringsrapport.pdf