Limburgse economie weerstaat 2e lockdown

POL januari 2021 stijgt licht naar -16,7
Limburgse economie weerstaat ‘tweede lockdown’, maar herstel stokt

  • Q4 iets beter dan Q3 doordat meer bedrijven weer durven investeren 
  • Export baart zorgen, behalve bij grootste bedrijven
  • Productiebedrijven kennen sterk herstel en bouw positief geluimd, maar…handel desastreus en dienstenbedrijven voor het eerst meest negatief
  • Kleine bedrijven krijgen klappen, hoe groter hoe beter het gaat 
  • Vanaf 20 werknemers zien bedrijven tewerkstellingsgroei in eerste kwartaal 2021

De ‘tweede lockdown’ zorgde er in het vierde kwartaal van 2020 voor dat het sterke herstel van de Limburgse economie in de zomermaanden nagenoeg volledig stokte. De Polsslag Ondernemend Limburg (POL) van VKW Limburg en UNIZO Limburg stijgt in januari 2021 nauwelijks: van -17,1 naar -16,7. Dit nadat bij de vorige twee kwartaalpeilingen telkens een forse stijging werd opgetekend, na het dieptepunt van -43,1 in april, vlak na het uitbreken van de coronacrisis. Niet alleen trappelt de evaluatie van het voorbije kwartaal ter plaatse én was ze een stuk minder dan 3 maanden geleden verwacht, ook de prognose voor het eerste kwartaal van 2021 geeft weinig blijk  van beterschap. Van de andere kant: men kan ook stellen dat de Limburgse economie al bij al goed standhield ondanks de ‘tweede lockdown’.

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “De terugblik van onze Limburgse ondernemers op 2020 en de vooruitblik naar 2021 leren ons twee dingen. Eén: de coronacrisis heeft ondernemers in alle sectoren getroffen, van klein tot groot. Twee: ondanks deze aanhoudende tegenslag, zijn de ondernemers globaal gezien optimistisch gestemd voor het komende jaar. Velen lopen al maanden een marathon zonder voorbereiding, en sommigen weten niet of ze de eindmeet zullen halen. Toch blijft het merendeel strijdbaar en kijken de meeste Limburgse ondernemers uit naar een herstel van de business voor hun bedrijf in het komende jaar. Waarbij zowel digitalisering als de verbondenheid tussen medewerkers twee belangrijke bouwstenen zijn voor de toekomst. Veel zal natuurlijk afhangen van hoe lang we nog in de huidige crisissituatie blijven zitten, want die zet momenteel een stevige rem op het ondernemerschap. Alle ogen zijn daarom gericht op een snelle uitrol van het vaccin. Er is wel degelijk licht aan het einde van de tunnel. En dat licht hebben we nodig. De diverse coronasteunmaatregelen worden meer dan gewaardeerd, maar waren een noodzakelijk kwaad om ondernemers te helpen overleven. Alleen het opnieuw op gang trekken van onze economie zal écht een uitkomst bieden. Hoe langer veel ondernemers noodgedwongen aan het infuus blijven hangen, hoe meer er zijn die het niet gaan overleven als dat infuus wordt afgekoppeld. De boodschap van UNIZO is daarom duidelijk: laat ons er alles aan doen om de vaccinatiestrategie te versnellen, dat virus onder controle te krijgen en nieuwe beperkingen te vermijden. In de tweede helft van 2021 moet de relance volop aan de gang zijn. We kijken er allemaal naar uit.”

PDF iconLees het volledige dossier