Limburgse starters van laatste 10 jaar stellen 39.007 mensen tewerk

Alle startende ondernemers die in de periode 2005-2015 in Limburg zijn gestart, zijn er nog 35.920 actief als ondernemer. Deze groep stelde eind 2015 39.007 personen tewerk. Inclusief hun eigen tewerkstelling werden door deze groep 74.927 arbeidsplaatsen gecreëerd. Dit blijkt uit cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse Regering en de Algemene Directie Statistiek als antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Grete Remen (N-VA).

“Het aantal van bijna 75.000 arbeidsplaatsen in Limburg over een periode van 10 jaar is een overweldigend cijfer” volgens Grete Remen. Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg, stelt dat in werkelijkheid het aantal gecreëerde jobs nog hoger ligt. “Denk maar aan de vele starters die met meerdere vennoten starten en deze waarbij na een tijdje de partner ingeschakeld wordt als meewerkend echtgeno(o)t(e)”.

Deze cijfers geven ook duidelijk aan dat een ondersteuning en begeleiding in de jaren na de start cruciaal zijn om starters te helpen groeien en ook voor meertewerkstelling te zorgen. Dank zij de acties die UNIZO uitvoert in de call “ambitieus ondernemerschap” van de Vlaamse overheid is een opvolging en begeleiding tot 5 jaar na de start op diverse vlakken van het bedrijfsmanagement gegarandeerd”, stelt Grete Remen. 

Dat hier grote nood aan is bewijst ook de actie op het terrein. “We hebben recent ons adviesteam uitgebreid tot 6 adviseurs om te kunnen beantwoorden aan de toenemende vraag naar begeleiding en ondersteuning door de Limburgse jonge bedrijven “, geeft Bart Lodewyckx aan. "Dank zij de acties die we kunnen voorzien vanuit het actieplan “ambitieus ondernemerschap” van minister Muyters kunnen we Limburgse jonge ondernemingen langer begeleiden in hun eerste levensjaren."

Jobmotor voor Limburgse economie
In absolute cijfers staat Limburg ten opzichte van de andere Vlaamse provincies weliswaar op een laatste plaats qua totaal aantal starters en op een vierde plaats wat het aantal werknemers bij deze starters betreft. Wat de gemiddelde gecreëerde tewerkstelling per starter betreft, kunnen we echter stellen dat elke starter ook voor 1 extra tewerkstelling zorgt. De groep van Limburgse starters over de periode 2005-2015 stelt per eind 2015 gemiddeld 1,09 personen tewerk. Dit mag eerder laag lijken, maar we mogen niet vergeten dat vele starters (zeker de starters in bijberoep) nooit mensen zullen tewerkstellen. Het globale cijfer van 39.007 arbeidsplaatsen die gecreëerd werden geeft duidelijk aan dat de starters een jobmotor zijn voor de Limburgse economie.

Inzake de gecreëerde tewerkstelling per starter komt Limburg hiermee op een mooie tweede plaats, onmiddellijk na de provincie Antwerpen waar 1,12 jobs per starter gecreëerd werden. Beide provincies laten de overige ver achter zich, met een gemiddelde van 0,76 tot 0,93 tewerkgestelden per starter. Het Vlaamse gemiddelde ligt op 0,95: eind 2015 waren er in heel Vlaanderen nog 273.327 ondernemers actief die in de periode 2005-2015 gestart zijn, en zij stellen samen 259.602 mensen tewerk. Uiteraard creëren de starters die reeds langer actief zijn een hoger gemiddeld aantal arbeidsplaatsen. Bij de groep die in 2005 gestart is ligt het gemiddelde op 2,13 voor Limburg (2,47 in Antwerpen). Deze groep van 2.117 starters die al 10 jaar bezig is, stelde eind 2015 in Limburg 4.507 personen te werk. Maar de Limburgse starters van 2015 stelden per eind 2015 ook al 1.115 personen te werk, wat ook al een omvangrijk aantal is.