"Meer doctorandi in Limburgse KMO's"

Ondernemingen kunnen via het Baekelandfonds een aanzienlijke subsidie krijgen als zij een onderzoeker (in loondienst of in dienst van een universiteit) een doctoraat laten uitvoeren in nauwe samenwerking met een universiteit. In totaal gaat het om een tussenkomst van al vlug 300.000 euro. "We stellen echter vast dat van de 31 goedgekeurde projecten geen enkele Limburgse KMO te bespeuren valt", zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg.

Enkel  Melexis is in 2016 als Limburgs bedrijf in de prijzen gevallen. "Dit aantal moet omhoog", aldus Bart Lodewyckx. "Jaarlijks moet Limburg 4 tot 5 bedrijven kunnen aanleveren als gegadigde in het Baekelandfonds.  Wij zijn ervan overtuigd dat we via een persoonlijke aanpak Limburgse KMO's zullen vinden die samen met een universiteit een doctoraatsonderzoek opstarten. Met de Universiteit Hasselt als het kan, met een andere Vlaamse universiteit als het moet. De interesse vanwege bedrijven neemt jaar op jaar toe, Limburg mag de boot niet missen."

Basisprincipe
Met een Baekeland-mandaat ontvangt het bedrijf gedurende 4 jaar een jaarlijkse tussenkomst van 60%  
•    in de loonkosten van de onderzoeker in eigen dienst of van een onderzoeker in dienst van de universiteit (raming 4x50.000 euro tussenkomst)
•    In een maximum van 40.000 euro per jaar voor de werkings- en uitrustingskosten die het doctoraatsonderzoek met zich meebrengt ( dus maximale subsidie van 24.000 euro x 4 jaar)

Om een vraaggedreven doctoraatsproject te ondersteunen, kunnen verschillende kmo's bovendien samenwerken.

Welke projecten komen in aanmerking?
•    Het moet gaan om onderzoek dat een economische finaliteit heeft en - in geval van succes - een meerwaarde biedt voor het betrokken bedrijf. 
•    Dit onderzoek is tegelijk gericht op een doctoraat; het voldoet aan de gangbare criteria voor doctoraatswaardig onderzoek.
•    Om voor steunverlening in aanmerking te komen, moet het projectvoorstel dus een wetenschappelijke uitdaging bieden die de onderzoeker toelaat zich intellectueel te bekwamen en door te groeien tot een volwaardige onderzoeker

Voorbeelden van onderzoeken die gefinancierd werden :
-    Globale optmalisatie van de energie consumptie in een gebouw
-    Het conceptueel ontwerp van een lichtgewicht gevelsysteem voor nieuwbouw en renovatie
-    Ideevorming van hybride product-dienstcombinaties
-    Leren innoveren : de ontwikkeling van impliciete kennis over innovatie via simulatietrainingen
-    Ontwikkelen van ultragevoelige bloedtesten
-    Innoverende mogelijkheden voor prestatieverbetering en blessurepreventie in het voetbal
-    Het verbeteren van de mauwkeurigheid van globale tactische verkoopsvoorspellingen in een B2B bedrijfsomgeving
-    Ontwikkeling van een e-learning tool tegen pesten op het werk

Wie komt in aanmerking?
Een selectiecriterium in de evaluatie is de meerwaarde voor het bedrijf en voor Vlaanderen. De onderzoeker is voor het doctoraat ingeschreven bij de onthalende universiteit. Hij of zij verdeelt zijn tijd tussen de kennisinstelling en het bedrijf zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst.

De afdeling van het bedrijf of de feitelijke vereniging van bedrijven, waarmee de doctoraatsstudent geassocieerd wordt, moet volgende kwalificaties hebben:
•                                   Het bedrijf moet tenminste één medewerker hebben die de competentie bezit om als industriële mentor/promotor op te treden voor de doctoraatsstudent.
•                                   Bovendien moet er een professionele omgeving aanwezig zijn die toelaat het doctoraatsproject tot het einde te ondersteunen.