Nieuwe campagne 'Winkelhier'

“Investeer in jobs en mensen uit je buurt, eerder dan in dozen uit het buitenland”: #Winkelhier.

Met een indrukwekkende stapeling dozen afkomstig van pakketjes die in België geleverd werden door buitenlandse webshops werd vandaag het getal ‘8 miljard’ gevormd op de Kunstberg in Brussel. Op die manier wil UNIZO met haar Winkelhier campagne de aandacht vestigen op de miljarden euro’s die elk jaar wegstromen uit onze economie door aankopen bij buitenlandse (web)winkels.

8 miljard euro, dat is het bedrag dat vorig jaar rechtstreeks door Belgische consumentenaankopen naar het buitenland ging. ‘We kopen steeds vaker onze producten in het buitenland, maar het geld dat we zo in het buitenland besteden komt niet of nauwelijks terug’, stelt Danny Van Assche. ‘Dat punt maken we bij UNIZO graag op een impactvolle manier. De gevolgen voor onze maatschappij zijn immers ook impactvol’.

Met deze actie willen we aantonen wat de positieve effecten zijn voor de Belgische economie als we wat meer lokaal kopen. Door bewuster te kopen bij ondernemers van hier (fysiek of online) draag je als consument bij aan de versterking en gezelligheid van je eigen maatschappij, zorg je voor jobs en sponsoring in je buurt, en kies je voor duurzaamheid.

8 miljard naar het buitenland of 45.000 extra jobs bij ons.

‘Stel dat we dit bedrag in België zouden houden, dan komt dat overeen met 45.000 extra lokale jobs’, zegt Danny Van Assche. ‘Van ondernemers tot mensen die bij hen aan de slag zouden kunnen of in de economische keten er rond. Denk hierbij ook aan het hele logistieke- en productieproces alvorens de producten in de winkel liggen of bij je thuis worden afgeleverd. Dat zijn investeringen die langer meegaan dan de levensduur van kartonnen dozen. Maar ook duurzaam naar milieu en mobiliteit toe. Want als je koopt bij ondernemers van hier moeten er minder pakketjes uit het buitenland komen. Minder internationaal vrachtverkeer betekent ook minder files en CO2 uitstoot.’

Winkelhieren staat voor bewuster winkelen.

De actie kadert in de Winkelhier campagne van UNIZO, die erop gericht is consumenten bewust te maken over het belang en de voordelen van lokaal kopen. Door te winkelhieren investeer je in de Belgische economie. Het geld dat hier wordt uitgegeven (in fysieke winkels of Belgische webshops), wordt hier ook terug geïnvesteerd, in jobs, opleidingen, infrastructuur, aantrekkelijke steden, lokale verenigingen, beleving, duurzaamheid,...

Danny Van Assche: ‘Denk even na alvorens je automatisch bij een buitenlandse aanbieder aankoopt. Het kan natuurlijk altijd zijn dat je een bepaald product hier niet wordt aangeboden, dan is dat zo. Maar meestal is er wel een even leuk, goed of beter alternatief te vinden bij een ondernemer van hier. Zowel online als fysiek hebben we een uitgebreid én uniek aanbod in België.’

Winkelhier maand

December is de ideale maand om met deze actie uit te pakken. Een periode waarin mensen massaal aankopen doen. De Belgische consument besteedt gemiddeld €430 euro in de eindejaarsperiode. We roepen de consument dan ook op om te winkelhieren voor cadeaus, feesten, kledij,…zowel fysiek als online.

Als we er de komende weken in slagen om met z’n allen iets minder in dozen uit het buitenland te investeren, dan worden we daar als mens allemaal beter van.’ besluit Danny Van Assche.

Waarom nu?

Het is vijf na twaalf, hoog tijd dat er actie wordt ondernomen, zowel door de consument, de winkelhier als de overheid. Dat is nodig om bestaande negatieve ontwikkelingen om te buigen en een positieve beweging te versterken, op vlak van lokale werkgelegenheid en de leefbaarheid van steden en gemeenten.

De Belgische consumenten besteden steeds meer en meer bij buitenlandse aanbieders. De negatieve gevolgen hiervan worden steeds meer zichtbaar. Macro-economisch vertaalt zich dit in een verlies aan jobs, aan inkomsten uit fiscaliteit en sociale zekerheid. Maar nog meer tastbaar zijn de negatieve gevolgen in steden en gemeenten, met de enorme leegstand, en de afbrokkeling van het sociaal weefsel doordat winkels verdwijnen. Meer recent wordt ook de impact op het klimaat en mobiliteit van de vele buitenlandse verzendingen en retours blootgelegd door experten.

Boodschappenlijst voor het beleid

Vanuit het beleid is er dringend behoefte aan een lange termijn visie voor de retailsector, waarin er meer slagkracht wordt gegeven aan onze eigen economie.  Er moeten maatregelen genomen worden die een gelijk speelveld garanderen voor Belgische en buitenlandse aanbieders.

UNIZO schuift hiertoe (op alle beleidsniveaus) verschillende concrete voorstellen naar voor die zorgen voor een gezonde retailsector, waarin ondernemers van hier optimaal kunnen ondernemen, en waarin consumenten op lange termijn verzekerd zijn van een gevarieerd en duurzaam aanbod aan producten, aan een juiste prijs. https://www.unizo.be/beleidsaanbevelingen-boodschappenlijst-voor-het-beleid

UNIZO is alvast opgetogen met het voornemen van de Vlaamse Regering om “het kopen bij Vlaamse ondernemingen en lokaal nieuw makerschap te stimuleren” en om van “een sterke lokale economie met levendige kernen in dorpen en steden een belangrijke prioriteit” te maken voor de volgende jaren. Het Vlaams Regeerakkoord onderstreept in dat kader dat “ondernemende en levendige kernen zorgen voor meer leefbaarheid en sociale cohesie”.

Waar staat de 8 miljard voor?

Vorig jaar ging er 8 miljard van de winkeluitgaven van de Belgen naar winkels in het buitenland.

 • 5,5 miljard werd via e-commerce in het buitenland gespendeerd.  Dat is tien keer zoveel als vijf jaar geleden. Bijna 60% van de aankopen die de Belg online doet, gaat naar het buitenland.
 • Belgische consumenten kopen hun goederen voornamelijk bij Bol.com, Zalando, Amazon en Coolblue. Vlaamse consumenten kopen vooral bij Bol.com (63%), Zalando (35%) en Coolblue (23%), terwijl Brusselse en Waalse consumenten vooral online kopen bij Amazon (50% resp. 55%).
 • De fysieke grensaankopen zijn jaarlijks goed voor 2,5 miljard euro. Het gaat dan om aankopen gedaan door Belgen, voornamelijk in supermarkten juist over de grens in Nederland, Frankrijk, Luxemburg.

Wat zijn de gevolgen van die massale aankopen in het buitenland?

 • Onze Belgische economie loopt inkomsten uit (para)fiscaliteit mis.
 • 45.000 jobs minder in België, in de retailsector en sectoren daaraan verbonden.
 • Stijging van de leegstand in steden en gemeenten (laatste tien jaar een verdubbeling).
 • Minder winkels in de buurt, vorig jaar in Vlaanderen 1.061 zelfstandige winkels verdwenen.
 • Dalende verkoopcijfers (op 1 na grootste daling in Europa) leiden tot minder investeringen. 
 • Negatieve impact op klimaat en mobiliteit van de vele buitenlandse verzendingen en retours

De negatieve effecten reiken verder dan werkgelegenheid en zijn niet altijd in cijfers vast te leggen. Geert Noels toont in zijn boek Gigantisme aan wat de bredere sociaaleconomische impact is:

 • Het volledige logistieke proces wijzigt wanneer de lokale aankopen wegvallen en plaats maken voor internationale aankopen.
 • Het personeel voelt zich niet zo betrokken als bij de zelfstandige winkelhier, heeft een minder persoonlijke band met de klant en gaat met hem op een meer gestandaardiseerde manier om.
 • Het gemeenschapsgebeuren van winkelen verandert op die manier in een vrij gestandaardiseerde, industriële shoppingprocedure, waarbij efficiëntie en rentabiliteit vooropstaan.
 • Standaardisering vervangt het menselijke contact, gemeenschappen ontrafelen, lonen en producten worden junk.

Hoe doet België het in vergelijking met de buurlanden?

 • België zit tussen de 5 slechtst presterende lidstaten in de Eurozone zit op vlak van omzet in de detailhandelssector.
 • 69% van de Belgen die in 2018 online iets kocht heeft dat gedaan bij een niet-Belgische aanbieder, terwijl het gemiddelde voor de Eurozone 49% is. We zijn als Belgen dus veel minder chauvinistisch dan onze Europese medeburgers.
 • 77% van de Belgen die online iets heeft aangekocht voor privaat gebruik in 2018 deed dat van nationale verkopers, terwijl het gemiddelde voor de Eurozone op 86%.
 • In Nederland ging er vorig jaar ‘slechts’ 880 miljoen euro naar het buitenland.

CIJFERS

Algemeen

 • Er zijn ongeveer 255.000 arbeidsplaatsen in de Belgische detailhandelssector.
 • Lokale handelaars geven jaarlijks gemiddeld 2.000 euro aan sponsoring uit.
 • 85% van de winkelhiers heeft in de afgelopen vijf jaar het verenigingsleven, een maatschappelijk project en/of een culturele of sportieve activiteit gesponsord.

WINKELHIER-AMBASSADEURS

Winkelhieren kan je overal, in alle sectoren, offline en online. We hebben opnieuw een aantal winkelhiers in de kijker gezet, door middel van filmpjes die we uitspelen in de campagne naar de consument. Deze ambassadeurs zijn gekozen omwille van het feit dat ze de verschillende kernboodschappen van de campagne in de praktijk uitdragen. Het gaat om Blabloom uit Limburg, Bakkerij Heidi uit Ternat, Schoenen Moernaut uit Dendermonde en Multi Bazar uit West-Vlaanderen.