Nog slechts 1 op 4 kmo's in Limburg volledig actief

6 op 10 verwacht deze of begin volgende maand te kunnen heropstarten.

Op dit ogenblik is nog amper een vierde van alle zelfstandige en kmo-bedrijven in Limburg volledig open en actief.  Dit is opmerkelijk minder dan de 1 op 3 in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit een zonet afgeronde bevraging van UNIZO daarover. "Deze score zegt heel veel over de enorme impact van de coronacrisis op onze Limburgse ondernemers en de Limburgse economie", aldus Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg. “6 op 10 kmo's rekenen erop dat ze nog deze maand of ten laatste begin mei hun activiteiten opnieuw kunnen opstarten. Dat is ook zo voor de rest van Vlaanderen. Daaruit kunnen we dus concluderen dat de relance op korte termijn in Limburg trager op gang zal komen dan in de rest van Vlaanderen.

30% van de Limburgse zelfstandige en kmo-bedrijven in de UNIZO-enquête werd verplicht volledig gesloten door de overheid. Voor 15% geldt dat ze van de overheid enkel nog de meest dringende interventies mogen uitvoeren. 10% besloot zelf tot een volledige sluiting over te gaan, na het wegvallen van klanten en business. Nog eens 19% koos om gelijkaardige redenen voor een gedeeltelijke sluiting. Rest nog amper 26% van de kmo-bedrijven die nog volop actief zijn. "Een situatie die voor niemand lang houdbaar is", weet Bart Lodewyckx.

61% van de ondernemers verwacht (of rekent er in elk geval op) tegen eind april (16%) of toch zeker begin mei (46%) opnieuw volop aan de slag te kunnen. 16% gaat eerder uit van begin juni, 4% van begin juli en 3% spreekt van dit najaar. 13% weet het niet.

Bemoedigend is dat in de enquête niemand ervan uitgaat 'niet meer' te kunnen heropstarten. "Onze ondernemers blijven dus relatief optimistisch en zien voor hun bedrijf nog een toekomst", stipt Bart Lodewyckx als lichtpuntje aan. "Samen met hen blijven we erin geloven en doen we er elke dag alles aan om dat ook te doen lukken."

Maar één kans

UNIZO Limburg rekent op een duidelijke, stapsgewijze strategie om de heropstart van de bedrijven zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen, rekening houdend met de specificiteit van een aantal sectoren. "We hebben maar één kans om die heropstart op een correcte manier te laten verlopen", waarschuwt Bart Lodewyckx. "Slecht voorbereide 'experimenten' waarbij ondernemingen kort na hun heropstart alweer zouden moeten sluiten, zijn absoluut te vermijden."

Als lid van de Economic Risk Management Group (ERMG) zal UNIZO mee waken over een doordachte heropstart van onze economische motor. “In Limburg zullen we deze resultaten ook aankaarten in het overleg dat het provinciebestuur vandaag organiseert rond SALK en in de thematische rondetafels die eraan komen.”
___