Ons gedacht: Alles komt terug! Ook de prikklok?

Alles komt terug. Platenspelers, LP’s, de NOKIA 3310 (prachtige klassieker!), het VW-busje. Dus waarom ook niet de prikklok, moet Minister van Werk Dermagne gedacht hebben. Want die wil hij terug verplichten. Daarbij aangepord door een Europees arrest, dat stelt dat de werkgever moet kunnen bewijzen hoeveel uren een werknemer heeft gepresteerd. Een totaal achterhaald idee, vinden wij bij UNIZO. 

Waarom? Een prikklok controleert of medewerkers er zijn, niet of ze werken. Terwijl wij geloven dat je medewerkers beter afrekent op wat ze doen. Hun resultaat dus. Bovendien is bewezen dat wie flexibiliteit krijgt van zijn werkgever (voor zover de job dat natuurlijk toelaat), meer en beter presteert. Als je doelstellingen oplegt in plaats van regels, geef je mensen vertrouwen. Het is een kwestie van geven en nemen. 

De vakbonden zijn voorstander. Niet verrassend, maar wel vreemd nu ze al maanden opkomen voor het recht op thuiswerk. Gaan we medewerkers dan ook laten in- en uitklokken bij het insteken van de was? Of bij het van school halen van de kinderen? Belachelijk toch! 

Is er dan niets goed te zeggen over een tijdsregistratiesysteem? Toch wel. Een modern registratiesysteem kan in veel ondernemingen nog altijd nuttig zijn. Niet in het minst voor de doorfacturatie en als administratief hulpmiddel. Maar ook om werknemers te beschermen tegen zichzelf. Want tegenover medewerkers die er de kantjes aflopen, bestaan er ook die in het rood kunnen gaan. 

Maar dat is geen reden om een prikklok of tijdsregistratie overal verplicht te maken. Of gaan we de fax ook terug verplichten? Wat ons betreft past een ‘verplichte en opgelegde prikklok’ niet in een moderne arbeidsomgeving. Ze mag dus terug naar waar ze wel thuishoort: in een museum. 

Bart Lodewyckx
Gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg

reageer