Ons gedacht: De bal voor de goal…

Het moet gezegd: Minister van Economie Dermagne (PS) begint in deze rubriek stilaan een vaste waarde te worden. Hoewel de verleiding soms groot is, zal je er ons niet op kunnen betrappen op de man te spelen. ‘Altijd de bal’ is ons motto. Maar aangezien die bal veelvuldig voor de goal wordt gelegd, kunnen we hem niet laten liggen. Wat is er aan de hand? Vorige maand werd een wetsvoorstel goedgekeurd om de schuldenindustrie aan banden te leggen. De minister wil voorkomen dat consumenten die het moeilijk hebben om hun schulden te betalen, dieper in de put geraken door te hoge invorderingskosten. Hoewel we het niet met alles in die wet eens zijn, is het principe op zich meer dan verdedigbaar.

Maar waarom legt de overheid een invorderingsbeleid op dat ze zelf vaak met de voeten treedt? Heb jij het al eens gewaagd om jouw RSZ-bijdrage niet tijdig te betalen? Een tip: niet doen, want in dat geval verandert de overheid in het meest hardvochtige en agressieve incassobureau dat je op jouw pad kan tegenkomen. Met een bijdrageopslag (lees boete) en verwijlintresten waar je spierwit van wegtrekt. We besparen je nog tal van andere pittige voorbeelden. Niet zelden worden we geconfronteerd met ondernemers die tegen een berg kosten aankijken, wanneer ze door omstandigheden laattijdig betaald hebben.
 
Laat het duidelijk zijn: wie onze standpunten erop naslaat, weet dat wij de grootste voorvechter zijn van tijdige betalingen. Daar hoort een correct invorderingsbeleid bij. Welnu, UNIZO vraagt de overheid om het recent goedgekeurde invorderingsbeleid ook toe te passen op zichzelf. Want nu gedraagt ze zich als een inspecteur die het rookverbod komt afdwingen met een dikke sigaar in de mond. Dat kan je niet maken.

Bart Lodewyckx
Gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg

reageer