Ons gedacht - Een sterkere elastiek

We hadden het reeds aangekondigd en afgelopen donderdagavond was het dan eindelijk zover: de Kamer besliste om de pensioenen van zelfstandigen op dezelfde manier te berekenen als die van werknemers. Daarmee komt na bijna 40 jaar een einde aan het onrechtvaardig en onaanvaardbaar systeem waarbij zelfstandigen tot nog toe vrede moesten nemen met 69% van het pensioenbedrag dat werknemers met hetzelfde inkomen kregen. Voortaan (dus niet voor de jaren die u voordien heeft gewerkt) zult u dus exact dezelfde pensioenrechten opbouwen.

Dat is niet meer dan normaal en vanzelfsprekend. Toch hebben we hiervoor jarenlang keihard moeten ijveren en achter de schermen lobbyen. Herinner u onze jaarlijkse actie ‘Dag van het (On)gelijk pensioen’. Voor ons is deze gelijke behandeling dan ook een doorbraak en een historische beslissing. Toch klinkt er ook kritiek. Zogezegd omdat ondernemers minder bijdragen zouden betalen dan werknemers. Men vergeet dan dat ondernemers ook veel minder kosten aan de sociale zekerheid en bijvoorbeeld een veel minder uitgebreid systeem van sociale zekerheid genieten. Zelfstandigen zijn minder ziek en genieten ook geen werkloosheidsuitkering. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het sociaal statuut van zelfstandigen sinds jaar en dag een overschot vertoont.

De nieuwe pensioenberekening is bovendien perfect betaalbaar met die overschotten, zonder dat de begroting daaronder lijdt. En wij zijn er rotsvast van overtuigd dat met deze pensioenhervorming meer mensen de stap naar het ondernemerschap zullen zetten, waardoor het systeem ook op langere termijn financierbaar blijft. We zullen de strijd voor een beter sociaal statuut van zelfstandigen dan ook blijven voeren. Want er is nog een lange weg te gaan.

Wie onderneemt en risico neemt is kwetsbaar. Ondernemen is daarom ook ‘durven springen’. Of zoals we hier al eerder stelden: het is alsof je bij het bungeespringen diegene die de diepste en grootste sprong waagt, de slechtste elastiek meegeeft. Als u een betere en sterkere elastiek wil, dan moet u er zelf voor zorgen. Welnu, wij vinden dat wie risico neemt een sterkere elastiek verdient. Want het zijn de ondernemers die als werkgever, als belastingbetaler, als consument, … zorgen voor welvaart en dus ook voor de elastiek van vele anderen.

Bart Lodewyckx
Gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg

reageer