Ons gedacht: Proper zakendoen

UNIZO ijvert al járen voor een verdere inkrimping van de wettelijke maximum betalingstermijnen in b2b- en overheidscontracten. Zeker in deze relanceperiode is het belangrijker dan ooit dat zelfstandigen en kmo’s op tijd hun centen krijgen. Ons lobbywerk loont, want vorige week werd een nieuw wetsvoorstel* goedgekeurd dat rekening houdt met een groot deel van onze verzuchtingen. De meest fundamentele verandering, door UNIZO nadrukkelijk bepleit, is dat de maximum betalingstermijn nu ECHT 60 dagen wordt. 

In theorie bestond die voordien al. Maar in de praktijk werd dat dikwijls 90 dagen door het achterpoortje van de 'verificatietermijn' (waarin de factuur werd gecontroleerd). Het nieuwe wetsvoorstel maakt daarmee komaf en sluit ook enkele andere achterpoortjes: zo moeten alle nodige stukken voor de opmaak van een factuur (bijv. een PO-nummer...) tijdig worden aangeleverd. Contractuele afspraken over de ontvangstdatum van de factuur worden verboden en interesten en forfaitaire schadevergoedingen zijn automatisch verschuldigd bij laattijdige betaling. 

Toch blijft er nog marge voor verbetering: een wettelijke betaaltermijn van maximum 30 dagen, zonder contractuele afwijkingen, zou volgens ons de norm moeten worden. Eigenlijk is dat een kwestie van wederzijds respect en correct zakendoen. Dat sommige partijen (vaak de overheid en corporate bedrijven) hun machtspositie misbruiken om ondernemers toch langer op hun centen te laten wachten, blijft onaanvaardbaar. Met dit voorstel wordt een belangrijke stap vooruit gezet, maar wij blijven strijden voor een betere betaalhygiëne. Want het kan én moet nog veel properder. 

Bart Lodewyckx
Gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg

reageer

* Het wetsvoorstel werd in de Kamercommissie Economie goedgekeurd. Er moet nu enkel nog over worden gestemd in de plenaire vergadering en dan is de wet een feit.