Ons Gedacht - Vergroening van de heilige koe

De federale regering is het vorige week eens geworden over de vergroening van de bedrijfswagens. Elektrische wagens moeten vanaf 2026 de norm worden voor wie met een bedrijfswagen rijdt. Om die omslag te maken, worden auto's op benzine en diesel minder fiscaal aftrekbaar. Voor personenwagens op fossiele brandstof aangeschaft vóór 1 juli 2023 blijft de huidige fiscale aftrekregeling van toepassing (meer details: klik hier). UNIZO staat achter die beslissing. Als klimaathefboom is de weg naar een groener wagenpark ook voor ons de enige juiste. Alleen moeten dan ook de randvoorwaarden goed worden ingevuld, te beginnen bij de uitrol van een veel dichter laadpalennetwerk en het verder investeren in elektriciteitsinfrastructuur.

De beslissing mag dan wel de juiste zijn, ze is nog onvolledig. Zo zijn er nog heel wat onduidelijkheden in de fiscaliteit, zoals de berekening van de onkosten bij het thuis opladen. Bovendien moet het energiebeleid volgen. Zolang CO₂ wordt uitgestoten om elektriciteit op te wekken, is een elektrisch wagenpark niet het ultieme ecologische vervoersmiddel. Het louter ‘vergroenen’ van onze wagens lost bovendien ons mobiliteitsprobleem niet op. De files worden alleen maar stiller. De aankondiging dat het mobiliteitsbudget (netto bedrag dat je in ruil voor een bedrijfswagen kan krijgen) breder, eenvoudiger en soepeler wordt, kunnen we daarom alleen maar toejuichen. 

Sommige partijen zouden de bedrijfswagens het liefst afgeschaft zien. Ze hebben het dan over de salariswagen (die een deel van het loon is). Dat ons land zo’n grote vloot aan salariswagens heeft, kan je een scheefgetrokken situatie vinden. En dat is ze ook. Maar het is het gevolg van een andere scheefgetrokken situatie*, namelijk het feit dat we wereldkampioen loonlasten zijn. Het is voordeliger om iemand een wagen te geven dan extra loon, want van dat laatste houdt een werknemer bijna niets over. En het kost zijn werkgever belachelijk veel. Wie de problematiek van salariswagens wil aanpakken, moet dus de loonfiscaliteit aanpakken. Die hervorming staat nog aangekondigd en wij kijken er constructief naar uit. Maar we blijven op onze hoede. Zeker als het over wagens gaat. Want wagens mogen voor velen een ‘heilige’ koe zijn. Voor de overheid is die koe minder heilig en vooral iets dat gemakkelijk uitgemolken kan worden. 

Bart Lodewyckx
Gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg

 
* Daarnaast is er de gebrekkige uitbouw van het openbaar vervoer. Zeker in onze provincie. Waardoor de wagen vaak het enige alternatief is. 

reageer