Ook bij vrije beroepen kloppen Uber en Airbnb aan de deur

 

  • Besef bij vrije beroepen is er, maar vertaalt zich niet in praktijk
  • 30 procent vrije beroepen heeft geen website
  • Ruim de helft biedt geen online diensten aan

"Iedereen heeft het steeds over Uber en Airbnb. Dat zoiets in de vrije beroepen kan gebeuren, lijkt niet door te dringen. We moeten niet wachten tot er een Uber of Airbnb van de vrije beroepen opstaat, we moeten zelf aan de slag", zegt Hubert Bijnens, voorzitter van de Federatie Vrije Beroepen Limburg. Daarom bevroeg de Federatie Vrije Beroepen in totaal 516 vrije beroepers in Vlaanderen over hoe futureproof ze eigenlijk zijn. De Federatie Vrije Beroepen Limburg is aangesloten bij ondernemersorganisatie UNIZO Limburg.

Wake-up call
Het resultaat is ontnuchterend. Bijna 9 op 10 vrije beroepers is ervan overtuigd dat digitale toepassingen een meerwaarde vormen voor de uitoefening van het beroep. Bijna 4 op 10 gelooft dat digitale evoluties (een deel van) het beroep kunnen vervangen. En 7 op 10 gelooft dat er nog veel winst te boeken valt door meer digitale toepassingen te integreren in het beroep. "Maar de vrije beroepen zetten hun overtuiging nog niet om in de praktijk", aldus Bijnens. Zo biedt ruim de helft van de vrije beroepen geen online diensten aan. Het gaat dan nog niet meteen om betalende online diensten, maar om eenvoudige toepassingen zoals online afspraken maken of een online invulformulier voor vragen. Dertig procent van de vrije beroepen heeft geen eigen website. De Federatie noemt de resultaten "een wake-up call".

"Vrije beroepen moeten mee op de kar van de digitale revolutie springen en inspelen met een vernieuwend aanbod. Zullen er vrije beroepen verdwijnen? Dat weet niemand. Maar feit is dat sommigen ofwel moeten zoeken naar een andere jobinhoud ofwel naar een andere job". De Federatie Vrije Beroepen hield de rondvraag naar aanleiding van de Dag van de het Vrije Beroep, met dit jaar als thema 'Is uw vrij beroep futureproof'.

Gelijke spelregels voor iedereen
De Federatie wil vrije beroepen vooral wakker schudden. In geen geval is de Federatie tegen deze vernieuwingen. Wel moeten alle spelers aan dezelfde spelregels voldoen. De Federatie gaat ook de deontologische regels aan een grondige screening onderwerpen. Deontologie is nodig, maar ze mogen digitale evoluties in het vrije beroep niet afremmen. Zo mogen sommige vrije beroepen vandaag niet op sociale media of zijn er problemen met een eigen website of ze kunnen niet met andere beroepen dan hun eigen beroep samenwerken. Nochtans is multidisciplinaire samenwerking een zeer innovatieve vorm van beroepsuitoefening.

Limburgse digitale vrije beroepers
Vandaag bestaan al tal van technische ontwikkelingen die (een deel van) het vrije beroep overnemen. Denk maar aan de diagnostische armbandjes, de IBM-supercomputer Watson die op basis van enorme hoeveelheden data zelf contracten opstelt of nieuwe softwareplatformen die boekhouders en accountants het klasseerwerk grotendeels uit handen nemen. In de Verenigde Staten en ook Nederland bestaan bijvoorbeeld al online reviewsites voor ziekenhuizen.

In Limburg zijn er ook vrije beroepers die al op de digitale snelweg zitten. Zo is er het bedrijf van apotheker Patrick Meysen uit Peer. Met myPharma.be ontwikkelde hij een platform waar informatie wordt gebundeld over geneesmiddelen en voornamelijk chronische  ziektebeelden.
"De doelgroep bestaat uit patiënten, artsen, verpleegkundigen, therapeuten en apothekers. Naar gelang de doelgroep krijgen ze meer of minder informatie te zien", verduidelijkt Meysen. Zo kan de aangesloten apotheker met zijn/haar patiënt informatie over zijn ziektebeeld en medicatie(schema) doornemen én gefragmenteerd doorsturen. Dit is niet alleen een meerwaarde in de digitale, maar ook in persoonlijke dienstverlening. Dit platform is gemaakt vanuit de noodzaak om iedereen die in aanraking komt met geneesmiddelen beter te informeren.

Meer weten over bevraging? Contacteer UNIZO Limburg-woordvoerder Sergio Destino - 0473 49 08 32 - sergio.destino@unizo.be