OPINIE - Als de overheid het dak herstelt ...

Er wordt wel eens gezegd: ‘Je moet het dak herstellen als de zon schijnt’? Waarmee wordt bedoeld dat je moet investeren op momenten dat de economie goed draait. Welnu, onze economie trekt weer aan, het ondernemersvertrouwen neemt verder toe en ondernemers durven terug investeren. Reden voor UNIZO om aan de overheid te vragen om met gezond verstand en doelgericht mee te gaan in die gunstige flow en ook te investeren. Bijvoorbeeld in innovatieve mobiliteitsoplossingen, in infrastructuur, in een doorgedreven hervorming van ons onderwijs en in digitalisering. Maar naast investeringen vragen wij diezelfde overheid ook om andere uitgaven kritisch onder de loep te nemen. Want ondanks eerdere inspanningen van deze regering blijft België kampen met een overheidsbeslag van meer dan 50%. Of eenvoudiger gezegd: van alles wat onze totale economie opbrengt, geeft de Belgische overheid meer dan 50% terug uit. Daarmee is ons land een ‘big spender’ wat zich vertaalt in een zeer hoge belastingdruk. Sommigen zeggen dan: niet alleen de hoogte van belastingen is van tel, maar ook wat je ervoor in de plaats krijgt. Dat klopt, ware het niet dat België op dat laatste vlak vaak zeer middelmatig scoort. Denken we maar aan onze mobiliteit en infrastructuur. Kunst is dus om de juiste keuzes te maken. Wij blijven daarom dromen van een overheid die haar uitgaven plant als een goede ondernemer. Want als ‘big spender’ uitgaven doen met andermans centen is makkelijk. Maar als je dat doet met je eigen centen, dan denk je er net iets beter en kritischer over na. Dat weet u als geen ander….

Bart Lodewyckx
Gedelegeerd bestuurder