OPINIE - Applaus voor de scheids?

Herinner je je nog de commotie van enkele maanden geleden rond het verhaal van Virginie en Caroline? De eerste had 40 jaar als zelfstandige gewerkt en zou op het einde van de rit een lager pensioen krijgen dan haar vriendin en leeftijdsgenote Caroline, met 6 gewerkte jaren en 33 jaar werkloosheid op de teller. Eén van de oorzaken: een systeem waarbij periodes van niet-werken gelijkgesteld worden met werken. In het recente zomerakkoord heeft de regering dit onlogische en onrechtvaardige systeem willen aanpakken. Op zich een goede zaak, maar daarmee is de (pensioen-)kous allesbehalve af. Want er is nog een andere oorzaak waardoor Virginie minder kreeg. Namelijk de ronduit nadelige manier waarop de pensioenen van zelfstandigen worden berekend. Met als gevolg een veel te laag zelfstandigenpensioen dat vorig jaar nog gemiddeld 857 euro bedroeg. Onaanvaardbaar als je weet dat het pensioen van een werknemer gemiddeld 1.250 euro en dat van een ambtenaar 2.600 euro bedraagt. UNIZO is daarom vragende partij om het hele pensioenstelsel grondig te hervormen. Met een gelijk stelsel voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Want is het nog te rechtvaardigen dat zelfstandige Virginie een lager pensioen heeft dan een ambtenaar? Als werken beter beloond moet worden dan niet werken, geldt dat dan ook niet voor ‘risico nemen’? Voor ons heeft een maatschappij die ambtenaren beter beloont dan ondernemers, veel weg van een match waarbij de scheidsrechter meer applaus krijgt dan de spelers op het veld … Wie wil er dan op den duur nog scoren?

Bart Lodewyckx - gedelegeerd bestuurder