OPINIE - Bonnetjes knippen

Je staat aan de kassa en voor je haalt iemand een stapeltje kortingsbonnen boven. Herkenbaar? Ik maak me dan altijd de bedenking: zou het niet eenvoudiger zijn om de basisprijs te verlagen of gewoon iedereen dezelfde korting te geven? Geen gedoe en veel efficiënter. Maar we gunnen het de mensen die nog plezier halen uit die bonnetjes. In onze vennootschapsbelasting zie je een gelijkaardig fenomeen, waar we het plezier veel minder van inzien. Met een zeer hoog basistarief van 33,99%, waarna je via een kluwen van bonnetjes -aftrekposten genoemd- een lager tarief kan bekomen. Laat die aftrekposten nu net op het lijf van grote bedrijven en multinationals geschreven zijn. Welnu, het zomerakkoord waarover we hier al informeerden, maakt stilaan komaf met dit inefficiënte en onrechtvaardige systeem. Mede op vraag van UNIZO zakt het hoge basistarief geleidelijk naar 25% in 2020. Dit in ruil voor minder aftrekposten. En dat is vooral in het voordeel van de kleine ondernemingen. Voor hen zakt het tarief zelfs naar 20% voor de eerste 100.000 euro winst. Die verlaging op zich is – door de koppeling aan een verhoogd minimumloon en de verhoging van de roerende voorheffing van de voorbije jaren - niet spectaculair. Maar de vereenvoudiging binnen de fiscaliteit is dat wel. Want hogere basisprijzen met kortingsbonnen aan de kassa zijn nog enigszins te verdedigen in een supermarkt, maar in het ondernemerschap en onze fiscaliteit al lang niet meer.

Ps: Heeft u een eensmanszaak en geen vennootschap, dan is er voor u ook goed nieuws. Mede op onze vraag, werd er in dit zomerakkoord werk gemaakt van een verdere fiscale gelijkschakeling tussen vennootschappen en éénmanszaken. Waardoor de fiscale discriminatie verder wordt weggewerkt.

Bart Lodewyckx - gedelegeerd bestuurder