OPINIE - Heeft u een pensioengat?

’Heeft u een pensioengat en hoe groot is het?’ Het pensioengat is namelijk het tekort aan inkomen na uw pensionering ten opzichte van uw salaris als ondernemer. Aangenomen wordt dat er sprake is van een pensioengat als uw pensioeninkomen lager is dan 70% van uw laatstverdiende loon. Met een gemiddeld wettelijk pensioen van 860 euro als zelfstandige, zit u dus sowieso met een tekort. Daarom is het belangrijk om tijdens uw actieve jaren zelf uw pensioen op te bouwen. De regering heeft daarvoor nu een zeer belangrijke beslissing genomen. Vanaf januari 2018 kunnen alle zelfstandigen via een tweede pijler fiscaal voordelig een aanvullend pensioen opbouwen. Tot nu toe was dat enkel maar het geval voor vennootschappen. Met deze beslissing komt de regering tegemoet aan een eis die UNIZO reeds lang stelt en wordt een belangrijke fiscale discriminatie weggewerkt. Voor een staande ovatie is het nog te vroeg. Maar na de gelijkschakeling van het minimumpensioen van zelfstandigen en werknemers is dit toch opnieuw een stap in de richting naar een gelijkwaardig sociaal statuut. En dat verdient zeker applaus.

Bart Lodewyckx
gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg