OPINIE - Onbelaste bijklussers

We hadden het hier al eerder over ons verzet tegen het voorstel m.b.t. ‘onbelast bijklussen tot 6000 euro’. Een voorstel dat eigenlijk bedoeld is voor vriendendiensten en vrijwilligerswerk. Niets op tegen, zeggen we dan bij UNIZO. Maar door een (achter)poortje in dit voorstel zijn er ook activiteiten mogelijk die oneerlijke concurrentie kunnen betekenen voor schilders, elektriciens, tuinonderhouders, taxichauffeurs, traiteurs, fitnesscentra, IT-consultants, en zo meer. UNIZO ziet het bovendien niet zitten dat werknemers hun normale job (bij een werkgever) in hun vrije tijd onbelast kunnen verderzetten als bijverdienste. Want zo stimuleer je werknemers om vier vijfde te gaan werken bij hun baas om vervolgens diezelfde baas op de vijfde dag aan gunstvoorwaarden te gaan beconcurreren. De stemming van dit wetsvoorstel is -onder  meer door zware druk van UNIZO – vorige week met een maand uitgesteld. UNIZO blijft strijden voor een gelijk speelveld en vraagt een aanpassing van de wet.  Indien die er niet komt, dan stapt UNIZO naar het Grondwettelijk Hof om dat gelijk speelveld af te dwingen. Een stap die we niet lichtzinnig zetten, maar als een ploeg bijklussers zonder sociale bijdragen, BTW en belastingen het veld op komt om te spelen tegen een ploeg zwaar belaste ondernemers, dan moet iemand de wedstrijd durven affluiten… . 

Ps: Niets tegen vriendendiensten. Maar als we ondernemerschap écht willen stimuleren en ondersteunen, waarom stellen we dan niet de eerste 6000 euro voor alle ondernemers vrij van belastingen? Of nog ambitieuzer: waarom niet ons systeem van hoge lasten op arbeid volledig herdenken.

Bart Lodewyckx
gedelegeerd bestuurder

UNIZO Limburg