Opinie: Slim of dom?

Stel dat je morgen de B.I.V. en verkeersbelasting afschaft en vervangt door een systeem waarbij niet het bezit maar wel het gebruik van je wagen bepaalt hoeveel je betaalt. Stel dat dit nieuwe systeem ook rekening houdt met locatie en tijdstip van rijden. Waardoor wie in dalmomenten rijdt minder betaalt dan wie in het spitsuur rijdt. En wie in Limburg rijdt minder of niets betaalt (wegens weinig of geen alternatieven) dan wie op drukke verkeersaders en knooppunten van bijvoorbeeld Brussel of Antwerpen rijdt. Stel dat je door dit nieuwe systeem de files kan verminderen omdat een aanzienlijke groep voor alternatieven kiest. Want maar liefst 30% van het spitsverkeer is geen woon-werkverkeer. Bovendien moet niet iedereen tussen 8u en 9u op het werk zijn. Mails lezen en beantwoorden of telefoneren kan ’s morgen ook thuis. In dit nieuwe systeem gaan heel wat mensen wellicht voor openbaar vervoer kiezen, want niet iedereen in Vlaanderen is op dat vlak zo slecht bedeeld als (delen van) Limburg. Stel tenslotte dat je de extra opbrengsten uit dat nieuwe systeem integraal spendeert aan nieuwe infrastructuurwerken en openbaar vervoer. Vergeet niet dat er extra inkomsten zullen zijn van buitenlandse wagens die massaal ons land doorkruisen. Zou dit geen slim systeem zijn? Wij durven, ondanks alle heisa van de laatste dagen, hardop denken van wel. Het zit zelfs in ons nieuwe mobiliteitsplan (lees het hier). Dit systeem heeft zelfs een naam: ‘slim’ rekeningrijden. En als het echt ‘slim’ is, hoeft het ook niet in het nadeel van Limburgers te zijn.  Want vergeet niet dat Limburgers, die nu dagelijks in de file richting Brussel of Antwerpen staan, vooral betalen om stil te staan.